Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

LUXEMALL

Tại LOTTE DUTY FREE LUXEMALL, quý khách không cần xuất cảnh vẫn có thể mua các mặt hàng xa xỉ.
SCROLL
LUXEMALL là dự án bán hàng miễn thuế thông
quan nội địa cho phép khách hàng mua
sắm hàng xa xỉ mà không cần xuất cảnh.
Ngoài LUXEMALL online (www.ldfluxemall.com), nơi quý khách có thể dễ dàng mua hàng với nhiều phương thức thanh toán mọi lúc, mọi nơi, chúng tôi cũng vận hành 2 địa chỉ LUXEMALL offline: Chi nhánh World Tower, Chi nhánh Busan.

LUXEMALL
Offline

Chi nhánh World Tower

Star Lounge, tầng 6, Cửa hàng miễn thuế LOTTE chi nhánh World Tower

Chi nhánh Busan

Quầy hướng dẫn tầng 8, Cửa hàng miễn thuế LOTTE chi nhánh Busan

Truy cập LUXEMALL