Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Giá trị cốt lõi

SCROLL
LOTTE
CORE VALUE
Giá trị cốt lõi của LOTTE là tiêu chuẩn của suy nghĩ và cách thức hành động mà mỗi thành viên trong gia đình LOTTE cần phải có để đạt được sứ mệnh và mục tiêu.

BEYOND CUSTOMER EXPECTATION

Chúng ta không dừng lại ở việc làm hài lòng những yêu cầu của khách hàng, chúng ta tạo ra những giá trị vượt ngoài mong đợi của khách hàng.

BEYOND CUSTOMER
EXPECTATION
CHALLENGE
Story of Self
RESPECT
Story of Us
ORIGINALITY
Story of Future

Định nghĩa và phương châm hành động

CHALLENGE

Chúng ta tập trung vào bản chất của công việc, không ngừng vượt qua thách thức để vươn đến những mục tiêu cao hơn.

Xuất phát
Nắm bắt bản chất của công việc,
xây dựng mục tiêu thành quả
cho toàn bộ tổ chức.
Phát triển
Liên tục thử nghiệm
để chủ động cải tiến nghiệp vụ
nhằm đạt được mục tiêu.
Thành quả
Luôn đặt mục tiêu ngày càng cao hơn,
nỗ lực không bỏ cuộc
để đạt được mục tiêu.

RESPECT

Chúng ta tôn trọng các ý kiến khác nhau, hướng đến một tập thể dựa trên tín nhiệm thông qua đối thoại và tuân thủ nguyên tắc.

Xuất phát
Tôn trọng các ý kiến khác nhau
của nhân viên và các bên liên quan,
cũng như tích cực đối thoại.
Phát triển
Tuân thủ nguyên tắc,
phản ứng tích cực
với yêu cầu của các bên liên quan.
Thành quả
Cân nhắc ảnh hưởng và hành động một cách thận trọng,
xây dựng lòng tín nhiệm
với cộng đồng xung quanh chúng ta.

ORIGINALITY

Chúng ta phản ứng nhanh với mọi sự thay đổi, hợp tác cùng nhau vượt qua ranh giới và phá vỡ mọi rào cản, tạo nên những đổi mới và sáng tạo không dễ dàng sao chép.

Xuất phát
Ứng phó nhanh nhạy
để phù hợp với xu hướng
và tốc độ biến đổi của thị trường.
Phát triển
Chúng ta tích cực quan tâm đến đa dạng các lĩnh vực
cũng như theo đuổi những sự hợp tác không giới hạn
để tạo ra những giá trị vượt trội.
Thành quả
Bằng cái nhìn sáng tạo và hoạt động đổi mới,
chúng ta mang đến những sản phẩm và dịch vụ khác biệt
khó có thể mô phỏng theo.