Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Chính sách xử lý thông tin cá nhân

'Cửa hàng miễn thuế Lotte thuộc Hotel Lotte Co., Ltd.' (sau đây gọi là 'Công ty') tuân thủ các luật và quy định có liên quan như 'Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân'. Chính sách bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân của Cửa hàng miễn thuế Lotte được thiết lập và có thể được kiểm tra tại mục Chính sách xử lý thông tin cá nhân trên màn hình đầu tiên của trang chủ '‘Trang web Quảng cáo Cửa hàng miễn thuế Lotte’ (sau đây gọi là ‘Trang web Quảng cáo’). Ngoài ra, nếu chính sách xử lý thông tin cá nhân của Trang web Quảng cáo được sửa đổi, chúng tôi sẽ thông báo tới khách hàng qua thông báo.

Chính sách xử lý thông tin cá nhân của LOTTE DUTY FREE gồm nội dung như sau.
 • - Điều 1 Mục đích xử lý thông tin cá nhân
 • - Điều 2 Hạng mục thông tin cá nhân sẽ xử lý và cách thu thập
 • - Điều 3 Cách và quy trình xóa thông tin cá nhân
 • - Điều 4 Các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
 • - Điều 5 Các vấn đề liên quan đến ủy thác xử lý thông tin cá nhân
 • - Điều 6 Quyền và nghĩa vụ của Người dùng và phương pháp thực hiện
 • - Điều 7 Các vấn đề liên quan đến lắp đặt, vận hành và từ chối thiết bị thu thập tự động
 • - Điều 8 Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
 • - Điều 9 Người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân và biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền lợi của Người dùng
 • - Điều 10 Nghĩa vụ thông cáo
Điều 1 Mục đích xử lý thông tin cá nhân
Công ty thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích sau.
- Báo cáo các trường hợp vi phạm đạo đức kinh doanh và giao dịch không lành mạnh
- Tham gia và vận hành các chương trình STAR★UPS, CHEER♥UPS
Điều 2 Hạng mục thông tin cá nhân sẽ xử lý và cách thu thập

1. Hạng mục thông tin cá nhân sẽ xử lý

Điều 2 Hạng mục thông tin cá nhân sẽ xử lý và cách thu thập
Phân loại Hạng mục thu thập Thời gian lưu trữ
Tìm kiếm/ Khai báo/Tư vấn về vi phạm đạo đức kinh doanh Cần thiết Tên, mật khẩu, email, số điện thoại, nội dung tư vấn/khai báo (hình thức tiếp nhận, tiêu đề, nội dung) 3 năm
Tìm kiếm/ Khai báo/Tư vấn về các trường hợp vi phạm giao dịch không công bằng Cần thiết Tên, mật khẩu, email, số điện thoại, nội dung tư vấn/khai báo (hình thức tiếp nhận, tiêu đề, nội dung)
Đăng ký tham gia chương trình
STAR★UPS
Cần thiết Tên, mật khẩu, email, số điện thoại
Đăng ký tham gia chương trình
CHEER♥UPS
Cần thiết Tên, số điện thoại

※ Thông tin khác được tạo ra trong quá trình sử dụng dịch vụ khác

- Ghi chép sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, Cookie, thông tin IP truy cập

2. Cách thu thập thông tin cá nhân

Công ty thu thập thông tin cá nhân bằng cách thức sau.

 • - Trang web, điện thoại
 • - Thu thập thông qua các công cụ thu thập thông tin được tạo ra trong quá trình sử dụng PC và thiết bị di động
Điều 3 Cách và quy trình xóa thông tin cá nhân

1. Về nguyên tắc, sau khi đã hoàn thành mục đích lưu trữ thông tin cá nhân của Người dùng đã thu thập, phải tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân ngay.
2. Trường hợp Người dùng đã đồng ý về thời hạn lưu trữ thì có thể lưu trữ trong khoảng thời gian đã đồng ý. Sau khi thời hạn kết thúc phải xóa ngay.
Tuy nhiên, nếu đã quy định rõ trong luật nói trên thì phải tuân thủ thời hạn lưu trữ này.

Điều 3 Cách và quy trình xóa thông tin cá nhân
Phân loại Thời gian lưu trữ
Ghi chép để xử lý tranh chấp hoặc khiếu nại của người tiêu dùng Quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng khi giao dịch điện tử, v.v 3 năm
Điều 4 Các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

1. Công ty sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng trong phạm vi được thông báo trong 'Hạng mục thông tin cá nhân sẽ xử lý và cách thu thập' và 'Mục đích xử lý thông tin cá nhân' và không sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng ngoài phạm vi mà không có sự đồng ý của Người dùng hoặc cung cấp cho người khác, cơ quan/công ty khác mà không có sự đồng ý của Người dùng. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp sau.

(1) Trường hợp Người sử dụng đã đồng ý trước đó.
Công ty đã thông báo và nhận được sự đồng ý của Người sử dụng về tất cả nội dung sau trước khi cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng cho người thứ 3.
- Người được cung cấp thông tin cá nhân
- Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người được cung cấp thông tin cá nhân
- Các hạng mục thông tin cá nhân sẽ cung cấp
- Thời hạn sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của người được cung cấp thông tin cá nhân
- Việc bạn có quyền từ chối đồng ý và nếu có bất lợi do từ chối đồng ý

(2) Trường hợp chấp hành tuân thủ nghĩa vụ theo pháp luật liên quan hoặc cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho mục đích điều tra theo đúng cách thức và thủ tục quy định trong luật liên quan.

(3) Chuyển nhượng kinh doanh, v.v
Trường hợp phát sinh lý do liên quan đến chuyển nhượng kinh doanh và thông tin cá nhân của Người sử dụng cần được chuyển giao, Công ty sẽ thông báo trước về việc chuyển giao thông tin cá nhân theo đúng thủ tục và cách thức quy định trong luật liên quan như Luật Thúc đẩy sử dụng mạng thông tin viễn thông và Bảo mật thông tin, v.v. Người sử dụng có quyền không đồng ý về việc chuyển giao thông tin cá nhân.

2. Trong các trường hợp sau, có thể cung cấp thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của Người sử dụng theo quy định của pháp luật liên quan.
- Dựa trên quy định của pháp luật hoặc có yêu cầu của cơ quan điều tra theo đúng thủ tục và cách thức quy định trong pháp luật nhằm mục đích điều tra
- Cung cấp thông tin theo hình thức không thể nhận dạng cá nhân riêng biệt trong trường hợp cần như thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc khảo sát thị trường

Điều 5 Các vấn đề liên quan đến ủy thác xử lý thông tin cá nhân

1. Nhằm triển khai và cải tiến dịch vụ, Công ty tiến hành ủy thác xử lý một số nghiệp vụ cho đơn vị bên ngoài, đồng thời khi ký kết hợp đồng ủy thác theo pháp luật liên quan đều có đưa ra quy định để thông tin cá nhân được quản lý một cách an toàn.

2. Hiện tại, đơn vị nhận ủy thác tiếp nhận thông tin cá nhân của Công ty và nội dung ủy thác như sau.

Điều 5 Các vấn đề liên quan đến ủy thác xử lý thông tin cá nhân
Phân loại Đơn vị nhận ủy thác Nghiệp vụ ủy thác
Vận hành hệ thống thông tin Thông tin truyền thông LOTTE, Easy Media Vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống thông tin
Vận hành website quảng bá Easy Media Vận hành & bảo trì bảo dưỡng website quảng bá

3. Khi ký kết hợp đồng ủy thác, nhằm đảm bảo an toàn về bảo mật thông tin cá nhân, phải quy định rõ ràng về tuân thủ quy định và phân chia trách nhiệm khi xảy ra sự cố liên quan đến thông tin cá nhân, các bên cùng ký tên và lưu điện tử hợp đồng ký kết. Nếu có thay đổi công ty nhận ủy thác, Công ty phải thông báo trên trang Chính sách xử lý thông tin cá nhân tên của công ty mới thay đổi.

4. Công ty tiến hành các giám sát phù hợp trong phạm vi công việc ủy thác đối với việc đơn vị ủy thác có hay không thi hành trung thực các quy định nhằm đảm bảo quản lý thông tin cá nhân được ủy thác một cách an toàn.

Điều 6 Quyền và nghĩa vụ của Người dùng và phương pháp thực hiện

1. Người dùng có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đã đăng ký.
Thông tin cá nhân liên quan đến vi phạm đạo đức kinh doanh và khai báo giao dịch không công bằng có thể được xem, sửa và xóa thông qua menu ‘Tìm kiếm thông tin khai báo/tư vấn’ trên trang tiếp nhận khai báo.
- Tuy nhiên, đối với các chương trình do Trang web Quảng cáo vận hành, khi hết thời gian lưu giữ và sử dụng theo thỏa thuận khi đăng ký, thông tin đã đăng ký sẽ bị hủy ngay lập tức và không thể xem hoặc sửa được

2. Khi Người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa lỗi sai của thông tin cá nhân, không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân tương ứng này cho đến khi hoàn tất việc chỉnh sửa.

3. Bạn có thể hỏi về các quyền cho từng dịch vụ thông qua các phương pháp sau.

Điều 6 Quyền và nghĩa vụ của Người dùng và phương pháp thực hiện
Phân loại Số điện thoại
Ví dụ vi phạm đạo đức kinh doanh Khai báo giao dịch không công bằng LDFSETHICS@lottedfs.co.kr/ 02-3707-9436
STAR★UPS
Hỗ trợ CHEER♥UPS
1688-3000
Điều 7 Các vấn đề liên quan đến lắp đặt, vận hành và từ chối thiết bị thu thập tự động

1. Công ty sử dụng ‘cookie’ để thường xuyên lưu trữ và truy xuất thông tin sử dụng nhằm cung cấp các dịch vụ nhanh chóng và hữu ích khi Người dùng sử dụng trang web.

2. Người dùng có quyền lựa chọn liên quan đến cookie và có thể cài đặt các tùy chọn của trình duyệt web của họ theo cách sau: chọn cho phép tất cả cookie, xác nhận mỗi lần lưu cookie hoặc chặn tất cả cookie. Tuy nhiên, nếu Người dùng từ chối lưu Cookie thì có thể gặp một số giới hạn trong việc sử dụng như phải nhập lại thông tin đăng nhập khi sử dụng một số dịch vụ yêu cầu đăng nhập.

Điều 7 Các vấn đề liên quan đến lắp đặt, vận hành và từ chối thiết bị thu thập tự động
Phân loại Cách thức
Trình duyệt Edge Menu cài đặt ở trên cùng bên phải của trình duyệt web > Quyền cookie và trang web > Quản lý và xóa cookie, dữ liệu trang web
Trình duyệt Chrome [Cài đặt] ở phía trên, góc phải > [Bảo mật và Bảo mật thông tin cá nhân] > [Cookie và Dữ liệu web khác] > Cài đặt Cookie

3. Công ty có thể đọc nội dung của cookie trong trình duyệt của Người dùng, tìm thông tin bổ sung của Người dùng trên máy tính của Người dùng và cung cấp dịch vụ mà không cần nhập thêm các thông tin chẳng hạn như tên khi truy cập.

4. Để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Người sử dụng, Công ty sử dụng công cụ Google Analytics phân tích nhật ký sử dụng web được cung cấp bởi Google.
Google Analytics thu thập thông tin hành vi của Người sử dụng website công ty thông qua Cookie, và chỉ thu thập thông tin không thể nhận dạng Người sử dụng. Tuy vậy, Người sử dụng vẫn có thể từ chối sử dụng Google Analytics bằng cách cài đặt tính năng phụ của trình duyệt chặn Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) hoặc từ chối cài đặt Cookie của trình duyệt.

Điều 7 Các vấn đề liên quan đến lắp đặt, vận hành và từ chối thiết bị thu thập tự động
Phân loại Cách thức
Hạng mục thu thập Lịch sử sử dụng dịch vụ và nhật ký truy cập (click, lịch sử tìm kiếm...)
Cách thức thu thập Tự động thu thập khi sử dụng dịch vụ
Mục đích thu thập Cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa bằng cách phân tích sở thích và mối quan tâm của Người dùng
Thời hạn sử dụng, lưu trữ Việc xử lý thông tin được thu thập thông qua Google Analytics phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Google và Điều khoản dịch vụ của Google Analytics
*Chính sách quyền riêng tư của Google:
https://www.google.com/intl/ko/policies/privacy/
* Điều khoản dịch vụ của Google Analytics:
https://www.google.com/analytics/terms/kr.html
Điều 8 Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

Khi xử lý thông tin cá nhân của Người dùng, Công ty thực hiện các biện pháp kỹ thuật sau để đảm bảo an toàn và ngăn chặn thông tin cá nhân bị mất, bị đánh cắp, rò rỉ, thay đổi hoặc hư hỏng.

1. Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ
- Chúng tôi đã thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ để đảm bảo xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn.

2. Đào tạo và tối thiểu hóa việc thay đổi người xử lý thông tin cá nhân
- Chúng tôi giảm thiểu việc thay đổi người xử lý thông tin cá nhân và cung cấp đào tạo thường xuyên.

3. Hạn chế truy cập thông tin cá nhân
- Việc truy cập thông tin cá nhân được kiểm soát bằng cách cấp, thay đổi và xóa quyền truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý thông tin cá nhân và việc truy cập trái phép từ bên ngoài được kiểm soát bằng cách sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập và hệ thống ngăn chặn xâm nhập.

4. Lưu trữ hồ sơ truy cập và ngăn ngừa giả mạo, thay đổi
- Hồ sơ truy cập hệ thống xử lý thông tin cá nhân được lưu giữ theo quy định của pháp luật có liên quan và được kiểm tra thường xuyên.

5. Mã hóa thông tin cá nhân
- Thông tin cá nhân của Người dùng được mã hóa, lưu trữ và quản lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

6. Các biện pháp kỹ thuật chống hacking
- Để ngăn chặn rò rỉ và hư hỏng thông tin cá nhân do hack hoặc virus máy tính, chúng tôi cài đặt các chương trình bảo mật, cập nhật và kiểm tra định kỳ, cài đặt hệ thống ở những khu vực kiểm soát quyền truy cập từ bên ngoài, đồng thời giám sát và ngăn chặn về mặt kỹ thuật và vật lý.

7. Kiểm soát truy cập đối với người không có thẩm quyền
- Đảm bảo vị trí lưu trữ vật lý riêng cho hệ thống thông tin cá nhân lưu trữ thông tin cá nhân và thiết lập, vận hành các quy trình kiểm soát ra vào đối với nơi này.

Điều 9 Người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân và biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền lợi của Người dùng

1. Để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng và giải quyết các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, Công ty chỉ định các bộ phận và người phụ trách có liên quan như sau.

Điều 9 Người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân và biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền lợi của Người dùng
Phụ trách Họ tên Bộ phận Số điện thoại, E-Mail
Người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân Noh Jae-Seung Bộ phận Marketing 1688-3000
securityLDF@lotte.net
Người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân Kang Jae-weon Đội Big Data

2. Nếu cần tư vấn về thông tin cá nhân khác, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Khai báo Xâm phạm Thông tin cá nhân hoặc Hệ thống khai báo tội phạm mạng của Cơ quan cảnh sát quốc gia.

Điều 9 Người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân và biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền lợi của Người dùng
Institution Điện thoại Website
Trung tâm Khai báo Xâm phạm Thông tin cá nhân (Không mã vùng) 118 privacy.kisa.or.kr
Ủy ban Hòa giải Tranh chấp Thông tin cá nhân (Không mã vùng) 1833-6972 www.kopico.go.kr
Hệ thống khai báo tội phạm mạng của Cơ quan cảnh sát quốc gia. (Không mã vùng) 182 ecrm.police.go.kr
Đội điều tra tội phạm mạng của Văn phòng Công tố Tối cao (Không mã vùng) 1301 www.spo.go.kr
Điều 10 Nghĩa vụ thông cáo

Chính sách xử lý thông tin cá nhân này được áp dụng từ ngày 22 tháng 12 năm 2023. Khi có bổ sung, xóa và sửa đổi nội dung sẽ được thông báo trước khi sửa đổi 7 ngày trong phần Thông báo của website. Đồng thời, Công ty ghi rõ ngày tháng sửa đổi trên Chính sách bảo mật thông tin cá nhân để có thể dễ dàng biết được đã có sửa đổi hay chưa.

Chính sách xử lý thông tin cá nhân, phiên bản v1.6

 • - Ngày thi hành Chính sách xử lý thông tin cá nhân: 22.12.2023
 • - Ngày thay đổi Chính sách xử lý thông tin cá nhân: 15.12.2023