Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Kinh doanh tôn trọng nhân quyền

Điều lệ Kinh doanh tôn trọng nhân quyền của Tập đoàn LOTTE

Chúng tôi hướng đến “Kinh doanh tôn trọng nhân quyền” làm thay đổi tích cực không chỉ cuộc sống của khách hàng mà cả toàn xã hội,
từ đó góp phần mang đến cuộc sống ấm no, sung túc cho nhân loại.
Theo đó, để có thể tái sinh trở thành một doanh nghiệp mang đến nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống của nhân loại,
chúng tôi ban hành “Điều lệ Kinh doanh tôn trọng nhân quyền của Tập đoàn LOTTE” với nội dung như sau.
Điều lệ này là quy chuẩn đánh giá giá trị và hành động đúng đắn mà toàn thể công nhân viên phải tuân thủ trong quá trình làm việc và hoạt động kinh doanh.

Điều lệ này căn cứ theo các nguyên tắc và quy phạm về nhân quyền quốc tế như Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của LHQ,
Các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người của LHQ, Hướng dẫn Doanh nghiệp Đa quốc gia của OECD, Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.
Chúng tôi cam kết tuyệt đối tuân thủ và thực hiện theo Điều lệ này.

 • Tôn trọng giá trị và sự tôn nghiêm của tất cả con người khi hoạt động kinh doanh, lấy “Kinh doanh tôn trọng nhân quyền” làm ưu tiên hàng đầu.
 • Tôn trọng các quy chuẩn và quy phạm quốc tế về nhân quyền như nguyên tắc và quy phạm nhân quyền quốc tế trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của LHQ, Các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người của LHQ, Hướng dẫn Doanh nghiệp Đa quốc gia của OECD, Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.
 • Sự tôn nghiêm và giá trị của con người luôn được thể hiện rõ trong các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, xây dựng và thực hiện theo đúng chế độ, chính sách liên quan đến hệ thống kinh doanh tôn trọng nhân quyền để có thể biến hệ thống này trở thành một văn hóa trong tổ chức.
 • Luôn nỗ lực để bảo vệ và nâng cao nhân quyền cho những người yếu thế trong xã hội; tôn trọng nhân quyền của tất cả công nhân viên và các bên liên quan như khách hàng, đơn vị có liên quan và đối tác, cộng đồng địa phương, v.v.
 • Tuyệt đối không phân biệt đối xử trong tuyển dụng và công việc vì lý do chủng tộc, giới tính, học lực, độ tuổi, khuyết tật, tôn giáo, nơi sinh, quan điểm chính trị...; luôn hướng đến văn hóa tổ chức tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.
 • Tuyệt đối không cho phép sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng chế dưới bất kỳ hình thức nào, luôn tuân thủ theo độ tuổi lao động tối thiểu được quy định theo chuẩn quốc tế và luật pháp của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.
 • Tuyệt đối tuân thủ thời gian làm việc và đảm bảo mức lương tối thiểu được quy định trong pháp luật của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.
 • Xây dựng môi trường làm việc đặt điều kiện an toàn và sức khỏe, y tế của công nhân viên lên hàng đầu.
 • Đảm bảo quyền giao lưu tập thể và tự do thành lập hội nhóm đã được ghi rõ trong Hiến pháp, nhằm bảo vệ và nâng cao nhân quyền cho công nhân viên.
 • Phòng tránh trước tình trạng xâm phạm nhân quyền như bắt nạt, quấy rối tình dục, v.v ở công ty và tích cực nỗ lực trong giải quyết thiệt hại.
 • Theo đuổi mục tiêu phát triển đôi bên cùng có lợi, dựa trên mối quan hệ đồng đẳng với công ty đối tác; hỗ trợ và hợp tác trong thực hiện Kinh doanh tôn trọng nhân quyền.
 • Không sử dụng nguyên vật liệu, sản phẩm được sản xuất bằng hình thức bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc xâm phạm nhân quyền.
 • Bảo mật thông tin cá nhân thu thập được trong quá trình kinh doanh và xúc tiến dự án.
 • Tuân thủ luật bảo vệ môi trường trong và ngoài nước, nỗ lực thực hiện trung hòa carbon, bảo tồn môi trường, tính đa dạng của sinh vật và vòng tuần hoàn tích cực của tài nguyên.
 • Luôn phòng tránh trước để không phát sinh vấn nạn xâm phạm nhân quyền trong quá trình kinh doanh, đưa ra biện pháp xử lý thích đáng và nhanh chóng khi phát sinh xâm phạm nhân quyền.

Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực hết mình trong xây dựng và mở rộng hơn nữa tư tưởng “Kinh doanh tôn trọng nhân quyền” trên.

Tập thể công nhân viên Tập đoàn LOTTE