Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Giới thiệu về tiêu chí
kinh doanh ESG

ESG MANAGEMENT

THE MOST TRUSTED
TRAVEL PARTNER

SCROLL

Với tầm nhìn trở thành "Đối tác du lịch đáng tin cậy nhất", LOTTE DUTY FREE áp dụng mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường (Environment), có trách nhiệm với xã hội (Social) và minh bạch trong quản trị doanh nghiệp (Governance) trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, nhằm tạo ra giá trị ESG và góp phần phát triển ngành du lịch tự do và bền vững.

LOTTE DUTY FREE duy trì mô hình quản trị bền vững thông qua việc trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành miễn thuế thành lập "Tiểu ban theo đuổi giá trị ESG" và công bố Hệ thống quản lý ESG.

Slogan của ESG

ENVIRONMENT

Duty for Earth

Nghĩa vụ đối với môi trường về trung hòa Carbon, biến đổi khí hậu

SOCIAL

Duty for Society

Nghĩa vụ tạo ra giá trị xã hội cho khách hàng, nhân viên và đối tác

GOVERNANCE

Duty for Good Governance

Nghĩa vụ đưa ra quyết định minh bạch và công bằng

ENVIRONMENT

Để bảo vệ ngành du lịch,
việc bảo vệ môi trường toàn cầu được đặt lên hàng đầu thông qua nhiều cách thức

Doanh nghiệp đầu ngành về kinh doanh thân thiện với môi trường

Lắp đặt sử dụng điện năng lượng mặt trời và vận hành xe điện tại kho hàng

Sử dụng vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường tại sảnh giao hàng

Số hóa hóa đơn, phiếu đổi quà giấy

SOCIAL

"LDF IMPACT” với mục tiêu truyển tải tác động tích
cực đến xã hội

Cộng sinh với với cộng đồng
và tiểu thương địa phương

"STAR★UPS",
Dự án hỗ trợ đào tạo các doanh nghiệp trẻ tại địa phương

"CHEER♥UPS",
thúc đẩy hợp tác cộng sinh với các tiểu thương

"Charlotte Volunteer Group"
với sự tham gia của tất cả cán bộ nhân viên trong và ngoài nước

GOVERNANCE

Tăng cường hệ thống
quản trị minh bạch và
đạo đức

Nhằm tăng cường niềm
tin với các bên có quan hệ lợi
ích liên quan và tạo ra giá trị
xã hội cho công ty

Tăng cường giao tiếp tuân thủ quy định dành cho nhân viên bằng ứng dụng di động (APP)

Triển khai đào tạo về thương mại công bằng

Tăng cường quản lý giám sát