Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Bảo mật thông tin

Tuyên ngôn về Bảo mật thông tin

Với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu, công tác Bảo mật thông tin trong nỗ lực cung cấp những sản phẩm,
dịch vụ chất lượng hàng đầu thế giới của LOTTE DUTY FREE giờ đây không phải là lựa chọn, mà là một yếu tố bắt buộc và thiết yếu.
Theo đó, tất cả nhân viên của LOTTE DUTY FREE đều phải nỗ lực hết mình trong việc chuẩn bị sẵn sàng chiến lược bảo vệ tài sản thông tin quan trọng trước những mối đe dọa xâm phạm bảo mật thông tin như bảo mật an toàn thông tin cá nhân, Hacking trong nội bộ và từ bên ngoài, rò rỉ thông tin, v.v.

Do đó, chúng tôi đã thiết lập và công bố Chính sách bảo mật thông tin đáp ứng các nội dung sau.
01
Chúng tôi luôn ưu tiên hàng đầu đối với Bảo mật thông tin cá nhân.
02
Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin của công ty.
03
Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác Bảo mật thông tin.
04
Chúng tôi bảo vệ tài sản thông tin trước những truy cập bất hợp pháp và rò rỉ tài sản thông tin.

Chúng tôi cam kết trở thành một doanh nghiệp không chỉ nỗ lực hết mình, mà luôn đặt công tác Bảo mật thông tin lên hàng đầu, để luôn nhận được sự tín nhiệm từ khách hàng, đối tác, địa phương và rộng hơn nữa là quốc gia, thế giới.

19.12.2022

Công ty Khách sạn LOTTE LOTTE DUTY FREE

CEO KIM JU NAM