Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Giới thiệu về tiêu chí Thân thiện với môi trường

SCROLL
Giới thiệu Chiến dịch
"Duty 4 Earth"
Đây là 4 nghĩa vụ LOTTE DUTY FREE đặt ra nhằm bảo vệ Trái Đất.

LOTTE DUTY FREE thông qua các hoạt động thân thiện với môi trường sẽ trở thành doanh nghiệp đi đầu về bảo vệ môi trường Trái Đất.

4 hoạt động thân
thiện môi trường
của từng chuỗi giá trị

Sản phẩm
Product
Tăng cường tính thân thiện môi trường của sản phẩm
Cửa hàng
Hand over
Kỹ thuật số hóa hóa đơn, phiếu đổi quà giấy
Kho hàng
Logistics
Lắp đặt đèn điện mặt trời Vận hành xe điện trong kho hàng
Sảnh giao hàng miễn thuế
Packaging
Chuyển đổi túi mua hàng, màng xốp hơi, ấn phẩm quảng cáo sang vật liệu thân thiện với môi trường

Duty 4 Earth của
khách du lịch tử tế

Feel for Earth

Cảm nhận về Trái Đất
Khởi đầu của Eco
#Ecofriendly #Healinglife #SharingPOT

Care for Earth

Chăm sóc Trái Đất
Eco bắt đầu từ tôi
#Recycling #Plasticfree #Zerowaste

Share for Earth

Chia sẻ vì môi trường
Lan tỏa Eco
#Environmentfund #Plogging #SNSrelaychallenge

Love for Earth

Ý nghĩa thực sự của Eco
Yêu thương vì môi trường
#lovenature #loveanimal #lovepeople