Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Quản trị đạo đức

LOTTE ETHICAL MANAGEMENT

Tất cả cán bộ nhân viên của LOTTE DUTY FREE đều tuân thủ luật pháp hiện hành,
quy tắc của công ty và các quy tắc ứng xử trong quá trình thực hiện công việc.

Quy tắc ứng xử

Uy tín với khách hàng
Khách hàng chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi chỉ bằng duy nhất một điều là thương hiệu LOTTE DUTY FREE, đó chính là sức mạnh của uy tín.
Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
Bảo mật thông tin khách hàng
Marketing trung thực
Bảo vệ thương hiệu
Uy tín với cán bộ nhân viên
Chúng ta, những người dành nhiều thời gian cho nhau như người thân, những người cùng đổ mồ hôi, chung tay hướng tới một mục tiêu, những người yêu quý nhau như gia đình thứ 2, được gắn kết với nhau chính bởi Sự tín nhiệm.
Bình đẳng về cơ hội và công bằng trong đối xử
Tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên
Bình đẳng giới
Môi trường làm việc an toàn
Bảo vệ tài sản
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Phòng chống rò rỉ thông tin
Uy tín với đối tác
Những người trở thành một đội nhờ có uy tín với đối tác, họ thậm chí được cả đối thủ cạnh tranh tin tưởng,
họ chính là LOTTE chúng ta.
Tuân thủ Luật Thương mại Công bằng
Tôn trọng đối tác
Cạnh tranh công bằng
Thu thập thông tin hợp pháp
Cấm tham nhũng và đòi hỏi bất chính
Uy tín với xã hội
Doanh nghiệp đóng góp cho xã hội với tư cách là một thành viên của xã hội, được xã hội tin tưởng như một hình mẫu, đó là hình ảnh doanh nghiệp chân chính mà LOTTE mong muốn trở thành.
Bảo vệ môi trường
Tôn trọng nhân quyền
Tạo ra giá trị xã hội và đóng góp cho xã hội
Tôn trọng đa dạng văn hóa
Tuân thủ luật pháp quốc gia
Tách rời chính trị và kinh tế