Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

LOTTE DUTY FREE FAMILY CONCERT 32nd

SCROLL

32nd LOTTE DUTY FREE FAMILY CONCERT

Mời bạn cùng
LOTTE DUTY FREE
Family Concert lần thứ 32.

Thời gian
2023.6.16(Thứ Sáu) - 18(Chủ Nhật)
Địa điểm
Sân vận động Olympic (KSPO Dome)
LOTTE DUTY FREE FAMILY CONCERT 32nd

Nghệ sĩ của năm

32nd Family Concert
All Line-up

 • DAY 1

  6.16(Thứ Sáu) 19:30

  NCT DREAM

  Stray Kids

  STAYC

  AESPA

  KINGDOM

  Lee Chae Yeon

 • DAY 2

  6.17(Thứ Bảy) 18:00

  Sung Si Kyung

  Gummy

  Crush

  Jukjae

  ITZY

  ENHYPEN

 • DAY 3

  6.18(Chủ Nhật) 18:00

  Young-Tak

  Lee Chan-Won

  Jang Min Ho

  Jang Yoon Jung

  Jin Simon

  Song Gain