Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

2021.07.27

Quyên tặng bộ kit phòng dịch đến đội ngũ y tế (23.09.2020)

Quay trở lại trước đây
Quyên tặng cho đội ngũ y tế đang vất vả ngăn chặn sự lây lan của virus Corona
Bộ kit phòng dịch là sản phẩm hợp tác giữa LDF và nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Steven Wilson (áo thun chức năng, bình đựng nước giữ nhiệt, giá đỡ điện thoại griptok)