Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

2021.07.27

Quyên tặng dây đeo khẩu trang (Tháng 10~11 năm 2020)

Quay trở lại trước đây
Đây là hoạt động tình nguyện không tiếp xúc, cán bộ nhân viên trực tiếp làm dây đeo khẩu trang và trao tặng cho những người dân khó khăn
Tổng cộng có 360 cán bộ nhân viên tham gia, làm và trao tặng 1.600 chiếc dây đeo khẩu trang