Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

2021.07.27

Lễ quyên góp gạo, sẻ chia ấm áp tình người qua thư tay (07.12.2020)

Quay trở lại trước đây
Trao tặng gạo cùng với thư tay của tập thể nhân viên LOTTE DUTY FREE
Tổng cộng có 160 cán bộ nhân viên tham gia, trao tặng 300 bao gạo