Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

2021.07.27

Lễ trao quỹ khuyến khích doanh nghiệp trẻ LDF Star★Ups (09.12.2020)

Quay trở lại trước đây
Trao thông điệp động viên và 40 triệu won cho các doanh nghiệp trẻ thuộc Đợt 1 và Đợt 2 của Dự án hỗ trợ doanh nghiệp trẻ tại địa phương LDF Star★Ups, đang gặp phải khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài