Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

2021.07.27

[Chi nhánh Jeju] Tài trợ Trường Tiểu học Sinkwang, Thành phố Jeju (02.03.2021)

Quay trở lại trước đây
Chi nhánh LOTTE DUTY FREE Jeju đã kết nghĩa với Trường Tiểu học Sinkwang từ năm 2015, hàng năm đều tiến hành tài trợ sửa sang cơ sở vật chất giáo dục và tài liệu học tập.