Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

2021.09.15

Quyên góp đồ dùng mùa hè cho những người gặp khó khăn vì biến đổi khí hậu

Quay trở lại trước đây
Nhân viên Cửa hàng miễn thuế LOTTE đóng góp 5 triệu won lợi nhuận từ "ECO Free Market"
gửi tặng "Tay nải sẻ chia yêu thương" đến những người lao động nông nghiệp nhập cư và 
người thu gom phế liệu đang gặp khó khăn do nắng nóng gay gắt