Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Tư vấn/ khai báo vi phạm

Lưu ý
khi khai báo vi phạm

Vui lòng chọn chính xác hạng mục khai báo để được phản hồi nhanh chóng nhất.

Anh/chị khai báo về hành vi sai trái hoặc bất chính, chúng tôi khuyến cáo phải để lại Tên thật và Liên lạc.

Khai báo nặc danh sẽ dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết vi phạm, vui lòng lưu ý điều này.

Chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật về người khai báo và nội dung khai báo.
Nhập thông tin cá nhân

Các phần có dấu là bắt buộc.

 • Vui lòng nhớ Nickname để có thể Tìm kiếm/ xem kết quả xử lý Tư vấn/ khai báo.
 • Vui lòng nhập mật khẩu gồm 6 ~ 18 ký tự.
 • Vui lòng nhớ Mật khẩu để có thể Tìm kiếm/ xem kết quả xử lý Tư vấn/ khai báo.
Soạn nội dung Tư vấn/ khai báo

Các phần có dấu là bắt buộc.

Loại đăng ký
 • Khai báo về hành vi giao dịch bất công bằng, vui lòng sử dụng Trang khai báo giao dịch bất công bằng.
Tập tin đính kèm
 • Khi đính kèm từ 2 tập tin trở lên, vui lòng nén dưới dạng ZIP rồi đính kèm.
Văn bản đồng ý thu thập & sử dụng thông tin cá nhân

1. Mục đích thu thập & sử dụng thông tin cá nhân

Đảm bảo kênh liên lạc để tư vấn về khó khăn, khiếu nại và khai báo hành vi bất chính cùng công ty đối tác

2. Hạng mục thông tin cá nhân sẽ thu thập

 • (1)Hạng mục bắt buộc
  - Họ tên, liên lạc (số điện thoại di động, số điện thoại), Email, mật khẩu, nội dung tư vấn/ khai báo (loại đăng ký, đề mục, nội dung chi tiết)
 • (2)Hạng mục tùy chọn
  - Không có
 • (3)Các thông tin sau đây có thể được tạo và thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc xử lý thao tác.
  - Ghi chép sử dụng dịch vụ, Nhật ký truy cập, Cookie, Thông tin IP truy cập

3. Thời hạn lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, sau khi đạt được mục đích thu thập và cung cấp thông tin cá nhân, phải xóa vĩnh viễn ngay. Tuy nhiên, trường hợp cần phải lưu trữ theo pháp luật liên quan thì có thể lưu trữ thêm trong một thời hạn nhất định.
Trong trường hợp này, LOTTE DUTY FREE chỉ sử dụng thông tin được lưu trữ này đúng với mục đích cần lưu trữ.
Thời hạn lưu trữ để xử lý bất mãn, tranh chấp với người tiêu dùng: 3 năm

4. Quyền từ chối đồng ý và bất lợi khi từ chối

Người sử dụng có quyền từ chối đồng ý thu thập & sử dụng thông tin cá nhân trong dịch vụ này. Tuy nhiên, việc từ chối đồng ý thu thập & sử dụng thông tin cá nhân này sẽ dẫn đến không thể sử dụng dịch vụ.