Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Quản lý An toàn và Sức khỏe

Giới thiệu về chứng nhận ISO 45001

ISO45001 là cấp độ cao nhất của chứng nhận quốc tế liên quan đến an toàn và sức khỏe do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đưa ra vào tháng 3.2018.
Vào tháng 10 năm 2019, sau một cuộc đánh giá nghiêm ngặt về "Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe" tổng thể nhằm ngăn ngừa các loại rủi ro và tai nạn khác nhau, LOTTE DUTY FREE đã được nhận chứng nhận này từ Viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI), cơ quan đánh giá có uy tín hàng đầu thế giới, cho toàn bộ các địa điểm kinh doanh.

Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Quốc tế

Occupational Health & Safety Management System

Chứng chỉ ISO 45001