Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Hoạt động tiêu biểu

Dự án cộng sinh với doanh nghiệp
trẻ & cộng đồng địa phương

STAR★UPS là một dự án CSR tiêu biểu của
LOTTE DUTY FREE, góp phần thúc đẩy nền
kinh tế địa phương thông qua hỗ trợ đào
tạo các doanh nghiệp trẻ của địa phương.
Giới thiệu về chương trình
LOTTE DUTY FREE cung cấp vốn và chương trình đào tạo cần thiết giúp các doanh nghiệp trẻ giải quyết những khó khăn có thể gặp phải,
đồng thời hỗ trợ họ phát triển thành các doanh nghiệp tiềm năng, có thể đóng góp cho cộng đồng địa phương.
Các giai đoạn của chương trình
Đào tạo phát triển các doanh nghiệp trẻ thông qua chương trình cố vấn chuyên môn 1:1 cho
từng doanh nghiệp trẻ, từ bước lập kế hoạch kinh doanh đến pháp chế/ kế toán/ tiếp thị.
 1. STEP1
  Tìm kiếm / Tuyển chọn
  • Tìm kiếm doanh nghiệp
  • Chấm điểm hồ sơ và phỏng vấn
  • Chọn lựa doanh nghiệp nhận đầu tư
  • Thỏa thuận tiến hành
  • Hỗ trợ kinh phí
 2. STEP2
  Tăng tốc khởi nghiệp
  • Đánh giá tình hình kinh doanh
  • Xây dựng kế hoạch hành động
  • Tư vấn 1:1
  • Tư vấn IR
 3. STEP3
  Ngày demo
  • Công bố dự án
  • Quảng bá sản phẩm, dịch vụ
 4. STEP4
  Đầu tư tiếp sau / quản lý
  • Kết nối với cơ quan hữu quan ở địa phương
  • Kết nối với đầu tư địa phương
  • Đầu tư tiếp sau và hỗ trợ dự án
Hỗ trợ chương trình
 • Hỗ trợ lên đến 40 triệu won cho doanh nghiệp trẻ được lựa chọn sau cùng
 • Xây dựng kế hoạch xúc tiến dự án phù hợp với hiện trạng của từng doanh nghiệp
 • Cố vấn phù hợp theo lĩnh vực cần thiết
 • Tư vấn chuyên môn cho ngày demo
 • Đại diện địa phương và các doanh nghiệp tham dự
 • Hỗ trợ thu hút đầu tư bền vững