Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Kinh doanh tập trung vào người tiêu dùng CCM

Được cấp Chứng nhận kinh doanh tập trung vào người tiêu dùng (CCM) Nhãn hiệu chứng nhận CCM

LOTTE Duty Free đã tổ chức Lễ công bố áp dụng CCM (Consumer Centered Management) nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong dịch vụ và nâng cao nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng vào tháng 4 năm 2019.

Đây là chính sách nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong dịch vụ khách hàng, thiết lập hệ thống điều hành dịch vụ tập trung vào khách hàng, tiến đến đạt được mức độ hài lòng bền vững từ khách hàng và thúc đẩy nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng để phù hợp với tiêu chuẩn dịch vụ của một trung tâm miễn thuế số 1 Hàn Quốc và đứng thứ 2 thế giới. Thông qua buổi thảo luận VOC, chúng tôi không chỉ tích cực lắng nghe hơn nữa những tiếng nói từ khách hàng, mà còn củng cố thêm quy trình xử lý bất mãn, bảo mật thông tin và an toàn cho khách hàng bằng cách xây dựng hướng dẫn có hệ thống.

Dựa trên nền tảng là những hành động thiết thực này, LOTTE Duty Free đã được cấp chứng nhận CCM vào tháng 12 năm 2019. Với chứng nhận này, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện kinh doanh tập trung vào người tiêu dùng trong tương lai.

Hệ thống tổ chức CCM

Hệ thống thực hiện công tác CCM

Phụ trách đối thoại khách hàng (Văn phòng điều hành CCM)

Tăng cường khả năng cạnh tranh dịch vụ
Cải thiện nhận thức về dịch vụ, tăng cường chuyên môn
Soạn thảo hướng dẫn về dịch vụ hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh
Huấn luyện đào tạo tại chỗ về dịch vụ
Cải tiến dịch vụ
Cải tiến dịch vụ ở các chi nhánh
Chiến dịch cải tiến dịch vụ
VOC chi nhánh dịch vụ khách hàng ưu tú
Xây dựng chiến lược dịch vụ
Đánh giá dịch vụ và quản lý tiêu chuẩn
Hệ thống dịch vụ và quản lý dịch vụ tiếp điểm
Quản lý VOC toàn công ty