Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Kinh doanh tôn trọng nhân quyền

Chiến dịch chống bắt nạt, quấy rối tình dục ở nơi làm việc

Bắt nạt ở nơi làm việc là gì?

Người sử dụng hoặc người lao động lợi dụng lợi thế về vị trí hay quan hệ ở nơi làm việc, vượt quá phạm vi thích hợp của công việc và gây khó khăn về mặt thể chất, tinh thần cho người lao động hoặc làm xấu đi môi trường làm việc.

Trường hợp tiêu biểu về bắt nạt ở nơi làm việc

Bạo hành và mắng chửi

Hành vi đe dọa hoặc trực tiếp bạo hành thể xác

Hành vi khiển trách đến mức độ làm tổn hại danh dự ở nơi công cộng

Chỉ thị công việc bất hợp lý

Hành vi giao quá nhiều việc mà không có lý do chính đáng

Hành vi liên tục chỉ thị các công việc mang tính cá nhân (như rửa xe...)

Cô lập các mối quan hệ

Hành vi bài trừ, cô lập khỏi những cuộc nói chuyện, liên hoan, hội họp, v.v ngoài công việc

Hành vi bắt ép uống rượu bia hay hút thuốc bất chấp ý muốn của cá nhân

Cản trở quyền lợi

Hành vi can dự vào SNS của nhân viên và xâm phạm đời tư

Hành vi chỉ thị công việc trong giờ nghỉ, giờ ăn cơm trưa

Quy trình phòng chống, ứng phó với nạn bắt nạt ở nơi làm việc của LOTTE DUTY FREE

Nghiêm cấm hành vi bắt nạt ở nơi làm việc và luôn ghi nhớ các nội dung liên quan đến xử lý dựa trên nguyên tắc “phòng chống” phát sinh nạn bắt nạt ở nơi làm việc

※ Tham khảo “Phòng chống nạn bắt nạt ở nơi làm việc” trong chương 11

Quy trình phòng chống, ứng phó với nạn bắt nạt ở nơi làm việc

Khai báo
Điều tra
Xử phạt đối với người gây hại
Bảo vệ người bị hại
Lên kế hoạch phòng tránh tái tiếp diễn
Khai báo
 • Khai báo lên bộ phận HR hoặc Đội kinh doanh đạo đức
 • Đăng ký chương trình tư vấn đơn giản dành cho công nhân viên (Trái tim +)
  ※ Ngoài người bị hại, người thứ 3 cũng có thể khai báo
Điều tra
 • Phân tách người bị hại & người gây hại
 • Kiểm tra sự thật
Xử phạt đối với người gây hại
 • Kỷ luật người gây hại trước Hội đồng nhân sự
Bảo vệ người bị hại
 • (Nếu có yêu cầu) Thuyên chuyển nơi làm việc, cho nghỉ phép có lương
 • Nghiêm cấm tiết lộ thông tin, bí mật liên quan đến vụ việc
 • Nghiêm cấm gây bất lợi khác về mặt nhân sự như kỷ luật, v.v
 • Nghiêm cấm hành vi bắt nạt
Lên kế hoạch phòng tránh tái tiếp diễn

Chiến dịch chống quấy rối tình dục

Quấy rối tình dục về mặt thể xác

Tiếp xúc cơ thể gây khó chịu cho đối tượng như ôm hay bắt xoa bóp

Quấy rối tình dục bằng ngôn từ

Trêu đùa có tính khiêu dâm hay nói chuyện tục tĩu

So sánh, đánh giá một cách tính dục về quần áo, ngoại hình

Quấy rối tình dục trực quan

Đăng tải hình ảnh hay tranh vẽ khiêu dâm

Hành vi cố ý nhìn chăm chú vào một bộ phận đặc biệt trên cơ thể của đối phương

Quy trình ứng phó khi bị quấy rối tình dục

Quy trình ứng phó khi bị quấy rối tình dục

Khai báo
Điều tra
Xử phạt đối với người gây hại
Bảo vệ người bị hại
Lên kế hoạch phòng tránh tái tiếp diễn
Khai báo
 • Khai báo lên bộ phận HR hoặc Đội kinh doanh đạo đức
 • ※ Có thể khai báo trên “Trang tiếng nói” của màn hình chính EP
Điều tra
 • Phân tách người bị hại & người gây hại
 • Kiểm tra sự thật
Xử phạt đối với người gây hại
 • Kỷ luật người gây hại trước Hội đồng nhân sự
Bảo vệ người bị hại
 • (Nếu có yêu cầu) Thuyên chuyển nơi làm việc, cho nghỉ phép có lương
 • Nghiêm cấm tiết lộ thông tin, bí mật liên quan đến vụ việc
 • Nghiêm cấm gây bất lợi khác về mặt nhân sự như kỷ luật, v.v
 • Nghiêm cấm hành vi bắt nạt
Lên kế hoạch phòng tránh tái tiếp diễn