Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Kinh doanh tôn trọng nhân quyền

Chính sách Kinh doanh tôn trọng nhân quyền của LOTTE DUTY FREE

LOTTE DUTY FREE luôn tôn trọng nhân quyền của các bên liên quan trong tất cả quá trình vận hành kinh doanh,
tuyệt đối tuân thủ Hướng dẫn Toàn cầu về Nhân quyền & Lao động.

Hiểu về Kinh doanh tôn trọng nhân quyền

LOTTE DUTY FREE hướng đến “Kinh doanh tôn trọng nhân quyền” làm thay đổi tích cực không chỉ cuộc sống của khách hàng mà cả toàn xã hội, từ đó góp phần mang đến cuộc sống ấm no, sung túc cho nhân loại. Theo đó, LOTTE DUTY FREE luôn tôn trọng và xem trọng sự tôn nghiêm, giá trị của tất cả các bên liên quan trong toàn bộ quá trình vận hành kinh doanh các lĩnh vực kinh doanh, góp phần mang đến cuộc sống sung túc cho nhân loại.

Các thành viên của LOTTE DUTY FREE được áp dụng Chính sách nhân quyền này đều là khách hàng và bên có liên quan trong toàn bộ quá trình vận hành kinh doanh. Không chỉ nhân viên chính thức, chưa chính thức, mà tất cả đối tác có quan hệ giao dịch và đang nghiên cứu, đắn đo về dịch vụ khách hàng như công ty con, nhân viên bản địa ở nước ngoài, nhân viên thường trú, công ty hợp tác, công ty ủy thác, người được tuyển dụng đặc biệt, v.v đều nằm trong phạm vi áp dụng Chính sách này.

Chính sách Nhân quyền & Lao động này tuân thủ theo quy phạm và quy chuẩn quốc tế về nhân quyền như nguyên tắc và quy phạm nhân quyền quốc tế trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của LHQ, Các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người của LHQ, Hướng dẫn Doanh nghiệp Đa quốc gia của OECD, Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.

Nguyên tắc kinh doanh tôn trọng nhân quyền

Tôn trọng nhân quyền
Tôn trọng sự tôn nghiêm và giá trị của tất cả con người, nỗ lực không để phát sinh bất cứ hành vi vi phạm nhân quyền nào.
Tự do đoàn thể
Tất cả công nhân viên được tạo cơ hội trao đổi, giao tiếp đầy đủ để phát triển các tổ chức, hội nhóm lành mạnh. Bảo đảm quyền giao lưu tập thể và tự do thành lập hội nhóm theo đúng luật lao động của mỗi quốc gia và địa phương, không gây bất lợi vì lý do thành lập, gia nhập hay hoạt động Công đoàn.
Nghiêm cấm lao động cưỡng chế
Đối với tất cả công nhân viên, không ép buộc lao động trái với quyền tự do quyết định hay khống chế tự do về mặt thể chất, tinh thần như bạo hành, đe dọa, giam cầm, v.v. Không lấy điều kiện tuyển dụng làm lý do để lưu giữ các văn bản cá nhân của người lao động như chứng minh thư, giấy phép lao động do chính phủ cấp. Ngoài ra, không hạn chế sử dụng hay ra vào các tiện ích nhà vệ sinh, uống nước, nơi nghỉ ngơi, cơ sở điều trị y tế ngoài công ty, v.v.
Nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em
Tuyệt đối không tuyển dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi (hoặc dựa trên độ tuổi của trẻ em trong luật lao động của mỗi quốc gia và địa phương), bắt buộc phải kiểm chứng tuổi của tất cả nhân viên mới. Trường hợp tuyển dụng người lao động dưới 18 tuổi, không được giao các công việc có tính chất gây hại về mặt y tế và an toàn, kiểm tra thường xuyên có đảm bảo tuân thủ cấm làm ngoài giờ và làm quá thời gian hay không.
Nghiêm cấm phân biệt đối xử
Không phân biệt đối xử trong đăng tin tuyển dụng, tuyển dụng, thăng tiến, giáo dục - đào tạo, tiền lương, chế độ phúc lợi cũng như chế độ nhân sự khác, bởi lý do không chính đáng như giới tính, chủng tộc, quốc tịch, màu da, độ tuổi, tôn giáo, quan điểm chính trị, nhận thức giới tính, khuyết tật, kết hôn, mang thai, v.v. Ngoài ra, luôn cố gắng xóa bỏ phân biệt đối xử và xây dựng văn hóa tổ chức tôn trọng tính đa dạng.
Nghiêm cấm quấy rối tình dục và bắt nạt ở nơi làm việc
Nghiêm cấm tất cả hành vi gây xấu hổ về mặt giới tính ở nơi làm việc, nghiêm cấm tất cả hành vi bắt nạt, lợi dụng lợi thế về vị trí hay quan hệ ở nơi làm việc để gây khó khăn về mặt tinh thần, thể chất cho người khác. Giáo dục phòng tránh nạn quấy rối tình dục và bắt nạt ở nơi làm việc, xây dựng kênh thông tin khai báo khi bị xâm phạm. Khi phát sinh trường hợp bị xâm hại, phải có biện pháp bảo vệ người bị hại ngay và trừng phạt người gây hại, có phương án ngăn chặn tái phát sinh.
Tuân thủ điều kiện làm việc
Tuân thủ quy định trong luật lao động của mỗi quốc gia và địa phương về thời gian làm việc tiêu chuẩn, thời gian làm việc ngoài giờ, thời gian nghỉ và ngày nghỉ. Thời gian làm ngoài giờ phải được sự đồng ý của người lao động và phải chi trả tiền làm thêm ngoài giờ. Tiền lương của tất cả công nhân viên đều phải quy định ở mức cao hơn chuẩn tối thiểu của luật, và phải được trả lương kèm theo bảng lương.
Bảo vệ nhân quyền của khách hàng
Tất cả công nhân viên khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, đều phải đặt ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách hàng lên hàng đầu, luôn nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân thu thập được trong quá trình hoạt động kinh doanh.
Bảo đảm an toàn lao động
Luôn cân nhắc đến điều kiện an toàn và sức khỏe, y tế của toàn thể công nhân viên là ưu tiên hàng đầu, xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.
Quản lý mạng lưới cung ứng có trách nhiệm
Theo đuổi mục tiêu phát triển đôi bên cùng có lợi, dựa trên mối quan hệ đồng đẳng với công ty đối tác; hỗ trợ và hợp tác trong thực hiện Kinh doanh tôn trọng nhân quyền.
Bảo vệ môi trường
Tuân thủ luật bảo vệ môi trường trong và ngoài nước, nỗ lực thực hiện trung hòa carbon, bảo tồn môi trường, vòng tuần hoàn tích cực của tài nguyên, v.v.

Hệ thống quản lý nhân quyền của các bên liên quan

01

Quản trị kinh doanh tôn trọng nhân quyền

Nhằm tôn trọng và bảo vệ tính tôn nghiêm của con người trong tất cả quá trình vận hành kinh doanh, LOTTE DUTY FREE luôn đưa ra các bài toán về quản lý rủi ro và cải thiện liên quan đến nhân quyền thông qua một tổ chức đưa ra quyết định liên quan đến kinh doanh tôn trọng nhân quyền, từ đó có thể giám sát các vấn đề nhân quyền phát sinh trong từng công việc.

※ Tổ chức kinh doanh tôn trọng nhân quyền: tổ chức chuyên phụ trách ESG, HR, ER, kinh doanh đạo đức, kinh doanh tuân thủ pháp luật, v.v.

02

Giáo dục về kinh doanh tôn trọng nhân quyền

LOTTE DUTY FREE luôn hướng đến cải thiện nhận thức và nâng cao hiểu biết về nhân quyền cho toàn thể công nhân viên, thực hiện giáo dục về kinh doanh tôn trọng nhân quyền nhằm mục đích truyền tải phương hướng và kế hoạch thực hiện kinh doanh tôn trọng nhân quyền trong nội bộ công ty.

※ Giáo dục định kỳ hơn 1 lần 1 năm: Cương lĩnh hành động của người LOTTE, cải thiện nhận thức về người khuyết tật, phòng chống quấy rối tình dục, phòng chống nạn bắt nạt ở nơi làm việc, bảo vệ sức khỏe y tế lao động, bảo mật thông tin cá nhân, v.v

Kênh khai báo & Quy trình xử lý khiếu nại

LOTTE DUTY FREE vận hành kênh thông tin tiếp nhận các khai báo từ công nhân viên, người khác và tập thể bị xâm phạm hoặc có nguy cơ bị xâm phạm nhân quyền. Đặc biệt, LOTTE DUTY FREE đã đưa ra các nguyên tắc nhằm phòng chống và ứng phó với nạn bắt nạt và quấy rối tình dục ở nơi làm việc, để nhân viên có thể làm việc một cách an toàn.

※ Kênh khai báo: LDFSETHICS@lottedfs.co.kr

Quy trình xử lý khai báo

Tiếp nhận
Xác nhận nội dung
Tiến hành điều tra
Hoàn tất điều tra
Lên kế hoạch phòng tránh tái tiếp diễn