Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Thương mại công bằng

Suy nghĩ và phán đoán đúng đắn trước khi hành động, theo đuổi lợi ích chung của các bên có lợi ích liên quan và nhân loại đi kèm với trách nhiệm xã hội

Quý khách có thể xem các câu hỏi thường gặp và câu trả lời để hiểu về chương trình thương mại công bằng của LOTTE DUTY FREE.

Tổng 18mục

 • Q

  Bối cảnh của việc ban hành Luật phân phối quy mô l

  Khi sự độc quyền trên thị trường phân phối ngày càng sâu sắc và ảnh hưởng của các nhà phân phối quy mô lớn ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu ngăn chặn thiệt hại cho các nhà cung cấp từ các hành vi thương mại bất chính như trả lại bất chính và tăng chi phí chuyển nhượng đã được ban hành thành những nội dung cấm. (Kể từ ngày 01.01.2012)
 • Q

  Ai là doanh nghiệp (nhà phân phối quy mô lớn) được

  Áp dụng cho các nhà bán lẻ đã có doanh thu hơn 100 tỷ won trong năm kinh doanh liền trước hoặc có cửa hàng có diện tích từ 3.000 m² trở lên, nhận và bán sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp.
  1) Không bao gồm các doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh bán buôn (trường hợp vừa kinh doanh bán buôn vừa kinh doanh bán lẻ thì được đánh giá theo doanh thu bán hoặc diện tích kinh doanh của bộ phận bán lẻ)
  2) Cửa hàng tiện lợi được đánh giá bằng cách cộng doanh thu của các cửa hàng được quản lý trực tiếp và doanh thu sản phẩm được cung cấp cho các cửa hàng liên kết
  ※ Các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, SSM, homeshopping, cửa hàng tiện lợi, hiệu sách lớn, cửa hàng chuyên điện tử và trung tâm mua sắm online (trừ chợ mở) đều là những đối tượng chính được điều chỉnh.
 • Q

  Nghĩa vụ hóa làm hợp đồng văn bản là gì?

  Nhà phân phối quy mô lớn phải cung cấp ngay cho nhà cung cấp một văn bản nêu rõ các điều khoản chính của hợp đồng khi hợp đồng giao hàng được ký kết.
  (Loại hình giao dịch, mặt hàng giao dịch, thời hạn giao dịch, phương thức giao hàng, địa điểm và ngày giao hàng, phương tiện và thời gian thanh toán tiền hàng...)
 • Q

  Chế độ dự toán hợp đồng là gì?

  Đây là hệ thống mà hợp đồng được coi là được ký kết theo nội dung tài liệu đã gửi nếu nhà cung cấp gửi văn bản nêu rõ chi tiết hợp đồng cho nhà phân phối nhưng nhà phân phối không trả lời bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhà phân phối nhận được. 
 • Q

  Thời hạn thanh toán tiền bán sản phẩm là bao lâu?

  Trong trường hợp giao dịch mua theo hợp đồng đặc biệt, giao dịch ký gửi, cho thuê (B), nhà phân phối quy mô lớn quản lý tiền mua bán sản phẩm phải thanh toán số tiền đó cho nhà cung cấp trong vòng 40 ngày kể từ ngày chốt doanh số hàng tháng.
  (Nếu thanh toán sau thời hạn này thì phải trả thêm tiền lãi theo lãi suất do Hội đồng Thương mại Công bằng công bố)
 • Q

  Nghĩa vụ hóa lưu giữ bằng văn bản là gì?

  Các nhà phân phối quy mô lớn phải lưu giữ các tài liệu liên quan đến các hợp đồng giao hàng khác nhau trong 5 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.
 • Q

  Cấm giảm giá thành sản phẩm, từ chối hoặc trì hoãn

  Nhà phân phối quy mô lớn không được hạ giá sản phẩm đã giao nhận, và không được từ chối hoặc trì hoãn việc nhận toàn bộ hoặc một phần sản phẩm sau khi ký hợp đồng giao hàng với nhà cung cấp.
  Đặc biệt, không được trả lại toàn bộ hoặc một phần sản phẩm đã giao nhận mà không có lý do chính đáng.

  Tuy nhiên, loại trừ trường hợp sản phẩm được giao khác với sản phẩm đã ký hợp đồng hoặc có lý do chính đáng như bị hư hỏng do nguyên nhân từ nhà cung cấp hoặc sản phẩm có lỗi. 
 • Q

  Cấm chuyển gánh nặng chi phí khuyến mại là gì?

  Nhà phân phối quy mô lớn không được bắt nhà cung cấp về việc chịu chi phí sự kiện khuyến mại trước khi sự kiện khuyến mại được thực hiện mà không thực hiện cam kết với nhà bán hàng. Đặc biệt, ngay cả trong trường hợp có cam kết trước, chi phí khuyến mại mà nhà cung cấp chia sẻ cũng không được vượt quá 50%.
 • Q

  Việc cấm sử dụng nhân viên của nhà cung cấp là gì?

  Một nhà phân phối quy mô lớn không được để nhà cung cấp cử nhân viên hoặc nhân lực khác do nhà cung cấp thuê đến làm việc tại địa điểm kinh doanh của họ.
  Tuy nhiên, điều này loại trừ trường hợp các điều kiện gửi hàng được thỏa thuận trước với nhà cung cấp, v.v.
 • Q

  Cản trở hoạt động kinh doanh là gì?

  Một nhà phân phối quy mô lớn không được cho phép nhà cung cấp thực hiện một giao dịch độc quyền một cách bất công, hoặc tham gia vào hành động ngăn cản nhà cung cấp kinh doanh với các doanh nghiệp khác. 
  <Tham khảo - Điều kiện cấu thành hành vi cản trở hoạt động kinh doanh>
  1. Doanh nghiệp quy mô lớn lợi dụng lợi thế vị thế vượt trội của mình trong giao dịch
  2. Hạn chế người thuê cửa hàng hay nhà cung cấp chỉ được giao dịch với công ty mình hoặc ép buộc mối quan hệ giao dịch độc quyền
  3. Các hành vi cản trở trái phép vào các mối quan hệ kinh doanh với các doanh nghiệp khác bằng cách hạn chế sự phán xét độc lập của người thuê cửa hàng hoặc nhà cung cấp
 • Q

  Cấm yêu cầu cung cấp thông tin kinh doanh là gì?

  Một nhà phân phối quy mô lớn không được yêu cầu nhà cung cấp đưa thông tin một cách vô lý.
  <Tham khảo - Thông tin kinh doanh không được yêu cầu cung cấp>
  1. Thông tin về điều kiện cung cấp, điều kiện mở cửa hàng, hoặc giá thành sản phẩm của sản phẩm được nhập
  2. Thông tin liên quan đến việc bán sản phẩm hoặc các sự kiện khuyến mại của các nhà phân phối khác
  3. ID, mật khẩu trên hệ thống EDI của các nhà phân phối khác
  Ví dụ: Báo chí, tờ rơi, tin nhắn cá nhân, chương trình phát sóng, áp phích, v.v.
 • Q

  Việc cấm đòi hỏi lợi ích tài chính, hành vi ép buộ

  Nhà phân phối quy mô lớn không được để cho nhà cung cấp hàng hóa cung cấp tiền, hàng hóa, dịch vụ hoặc các lợi ích kinh tế khác cho mình hoặc cho bên thứ ba mà không có lý do chính đáng.
 • Q

  Các hình phạt cấm khác là gì?

  Nhà phân phối quy mô lớn không được có những hành vi gây bất lợi như thay đổi các điều khoản của hợp đồng không có lợi cho nhà cung cấp, thực hiện bất kỳ hành động nào gây bất lợi trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc hạn chế cơ hội giao hàng hoặc cho thuê cửa hàng, với lý do nhà cung cấp đã báo cáo hoặc thông báo cho các cơ quan có liên quan về hành vi vi phạm pháp luật chống lại nhà phân phối quy mô lớn.
 • Q

  Thông báo giải thưởng là gì?

  ① Kèm với giao dịch: hành vi mua hàng hóa hoặc dịch vụ
  ② Cung cấp cho người tiêu dùng nói chung
  ③ Lợi ích kinh tế 
  của sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp của bản thân hay của doanh nghiệp có mối quan hệ lợi ích với mình
  - Hàng hóa, tiền, phiếu giảm giá, phiếu quà tặng và các loại giấy tờ có giá khác
  - Các dịch vụ như lời mời tham gia các sự kiện giải trí, xem phim và thể thao hoặc vé tham quan, tiện ích
  - Các lợi ích kinh tế khác được ghi nhận như một phương tiện thu hút khách hàng"
 • Q

  Các loại thông báo trúng thưởng là gì?

  Quà tặng giá tiêu dùng là giải thưởng được cung cấp ngẫu nhiên đi kèm với các giao dịch, nhưng đã bị bãi bỏ kể từ tháng 7 năm 2009.
  Hiện tại, các chương trình tặng thưởng dành cho người tiêu dùng đang được vận hành được cung cấp thông qua các phương thức giải thưởng đi kèm với các giao dịch.
  Giới hạn giải thưởng dành cho người tiêu dùng không được vượt quá 20 triệu won cho một giải và tổng số giải thưởng không được vượt quá 3% doanh số ước tính.
  Tuy nhiên, ngay cả khi vượt quá 3% doanh số ước tính mà tổng số giải thưởng ở mức 30 triệu won đổ xuống thì vẫn được phép.
 • Q

  Hiển thị và quảng cáo có ý nghĩa gì?

  - Hiển thị: Các ký tự, hình hoạ tiết và bao bì do doanh nghiệp gắn, viết kèm theo dấu hiệu được lắp trên sản phẩm, hộp đựng, bao bì hoặc địa điểm kinh doanh, v.v. để người tiêu dùng có thể biết về chi tiết giao dịch hoặc điều kiện của hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp hoặc một đối thủ cạnh tranh.
  Ví dụ: POP, thẻ hiển thị, v.v.
  - Quảng cáo: Là hành động của doanh nghiệp sử dụng các phương tiện truyền thông để thông báo hoặc trình bày thông tin về bản thân hoặc đối thủ cạnh tranh, hoặc các chi tiết giao dịch hoặc điều kiện của hàng hóa do chính họ hoặc đối thủ cung cấp cho người tiêu dùng thông thường. 
  Ví dụ: Báo chí, tờ rơi, tin nhắn cá nhân, chương trình phát sóng, áp phích, v.v. 
 • Q

  Các loại hoạt động quảng cáo và hiển thị bất chính

  - Quảng cáo sai sự thật hoặc phóng đại: Các hành vi hiển thị hoặc quảng cáo khác với sự thật hoặc thổi phồng hơn sự thật (chiếm 70% các loại quảng cáo bất chính).
  - Hiển thị, quảng cáo lừa dối: Hành động hiển thị quảng cáo theo cách che giấu hoặc giảm bớt sự thật.
  - Hiển thị, quảng cáo so sánh bất chính: Là hành vi hiển thị, quảng cáo ưu việt hoặc lợi thế bằng cách so sánh mình với các doanh nghiệp khác mà không nêu rõ đối tượng và tiêu chuẩn so sánh hoặc không có căn cứ khách quan.
  - Hiển thị, quảng cáo vu khống: Hành vi vu khống bằng cách hiển thị hoặc quảng cáo nội dung không có cơ sở khách quan liên quan đến các doanh nghiệp hoặc sản phẩm khác, hoặc chỉ hiển thị, quảng cáo những thông tin bất lợi.
 • Q

  Thuật ngữ liên quan đến Luật Hiển thị và quảng cáo

  - Giá giao dịch trước đó: Giá thấp nhất trong các giá thực tế của sản phẩm cùng loại với sản phẩm có liên quan trong thời gian gần đây (20 ngày qua).
  - Bán giảm giá đặc biệt (giảm giá): Là hành vi bán với giá đã giảm trong một thời gian nhất định → Khi hết thời hạn đó thì giá được đưa trở lại mức giá bình thường.
  - Hạ giá: Bán bằng cách hạ giá trong từ một thời điểm nhất định, không phải trong một thời gian nhất định → Không được nhầm với bán giảm giá đặc biệt.
  - Bán hàng có giới hạn: Bán sản phẩm theo kế hoạch hoặc sản phẩm thông thường với số lượng hoặc giá có hạn → Ghi rõ đối tượng và số lượng có hạn.
  - Bán hàng giá rẻ: Bán các sản phẩm lỗi thời, lỗi hoặc kém chất lượng bằng cửa hàng cố định hoặc bố trí cửa hàng đặc biệt tạm thời.