Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Thương mại công bằng

Quy tắc hoạt động đối với công ty đối tác của Tập đoàn LOTTE

Tập đoàn LOTTE luôn nhận thức được rằng ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu và xây dựng hệ sinh thái bền vững là bài toán chung, mang tính thời đại của nhân loại. Bằng quyết tâm hoàn thành trách nhiệm với xã hội, với môi trường của một doanh nghiệp, chúng tôi đã và đang hướng đến mục tiêu tầm nhìn “Kinh doanh bền vững”.
Theo đó, Tập đoàn LOTTE mong muốn được tái sinh trở thành một doanh nghiệp mang đến nhiều giá trị cuộc sống hơn nữa cho nhân loại thông qua mô hình Kinh doanh ESG (Môi trường, Xã hội & Quản trị doanh nghiệp). Tập đoàn LOTTE luôn hy vọng các công ty đối tác có thể cùng đồng hành trên hành trình hướng đến tương lai bền vững này của nhân loại.

Bản Quy tắc này được soạn thảo trên tiêu chí tiên phong cho mô hình Kinh doanh ESG, nhằm tạo ra giá trị xã hội và mang đến sự phát triển bền vững cho Tập đoàn LOTTE.
Trong bản Quy tắc này, Tập đoàn LOTTE đưa ra yêu cầu đối với các công ty đối tác về bảo vệ môi trường, tôn trọng nhân quyền, quản lý an toàn, quản lý chất lượng, kinh doanh tuân thủ pháp luật và đạo đức, hệ thống kinh doanh. Hy vọng tất cả công ty đối tác của Tập đoàn LOTTE đều nghiêm túc chấp hành và cùng Tập đoàn LOTTE thực hiện mô hình Kinh doanh ESG.
Quy tắc này được soạn thảo dựa trên Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của LHQ, Các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người của LHQ, Hướng dẫn Doanh nghiệp Đa quốc gia của OECD, Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em, Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quy Tắc Ứng Xử của Liên Minh Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm (RBA), v.v.
Trường hợp bản Quy tắc và luật pháp của nước hoạt động kinh doanh sở tại có mâu thuẫn, tuân thủ theo quy chuẩn nghiêm khắc và chặt chẽ hơn.
 • 1

  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Công ty đối tác của Tập đoàn LOTTE phải luôn nỗ lực trong việc thi hành chính sách kinh doanh bảo vệ môi trường do Tập đoàn LOTTE thiết lập. Công ty đối tác phải cùng tham gia vào các hoạt động xử lý, cải tạo theo các đợt kiểm tra kinh doanh bảo vệ môi trường của Tập đoàn LOTTE, đồng thời tích cực hợp tác để có thể cùng xây dựng hệ thống kinh doanh bảo vệ môi trường dựa trên các dữ liệu đã thực hiện này.

  A. Tuân thủ pháp luật
  (1) Công ty đối tác có trách nhiệm xin cấp và duy trì hiệu lực của các giấy phép cần thiết liên quan đến môi trường trong quá trình vận hành kinh doanh, đồng thời phải hiểu rõ và tuân thủ luật pháp liên quan đến môi trường của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.
  (2) Công ty đối tác phải luôn nỗ lực trong việc nắm bắt định kỳ xu hướng thay đổi của các quy chế về môi trường và tuân thủ theo.
  (3) Công ty đối tác phải đào tạo, huấn luyện nhân viên về nội dung và xu hướng thay đổi của quy định pháp luật về môi trường.

  B. Tuân thủ quy chế về sử dụng các chất
  Trường hợp trong quy định pháp luật của nước sở tại mà công ty đối tác đang hoạt động kinh doanh có đưa ra các quy chế liên quan đến chất sử dụng như nghiêm cấm sử dụng một số chất đặc thù, giới hạn hàm lượng sử dụng hoặc phải biểu thị thông tin về chất, v.v, công ty đối tác bắt buộc phải tuân thủ theo các quy chế pháp luật này.

  C. Xem xét ảnh hưởng đến môi trường
  (1) Công ty đối tác phải lưu ý đầy đủ về mức độ ảnh hưởng đến môi trường có thể phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm và cung cấp dịch vụ, đồng thời nỗ lực giảm thiểu mức độ ảnh hưởng này.
  (2) Công ty đối tác phải kiểm tra định kỳ và thiết lập kế hoạch giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến môi trường này.
  (3) Công ty đối tác phải nỗ lực sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường sao cho giảm thiểu được mức độ ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

  D. Ứng phó với khủng hoảng khí hậu
  (1) Công ty đối tác phải cùng Tập đoàn LOTTE nỗ lực thực hiện “Trung hòa carbon”.
  (2) Công ty đối tác phải ghi chép lại lượng thải khí gas nhà kính, và xây dựng kế hoạch giảm thiểu lượng khí thải này.
  (3) Công ty đối tác phải xây dựng kế hoạch giảm thiểu lượng sử dụng năng lượng.
  (4) Công ty đối tác phải nỗ lực phát triển và áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm giảm lượng thải khí gas nhà kính, lượng sử dụng năng lượng.

  E. Vòng tuần hoàn tài nguyên tích cực
  (1) Công ty đối tác phải nắm bắt, quản lý một cách có hệ thống lượng xả phế thải, và xây dựng kế hoạch giảm thiểu lượng xả thải này.
  (2) Công ty đối tác phải nỗ lực tìm kiếm phương án giảm lượng sử dụng nhựa trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm và cung cấp dịch vụ, cũng như có thể tái sử dụng nhựa phế thải.

  F. Quản lý tài nguyên nước
  Công ty đối tác phải nắm bắt và quản lý một cách có hệ thống lượng sử dụng nước, đồng thời phải xây dựng kế hoạch giảm thiểu lượng sử dụng nước này. G. Quản lý chất ô nhiễm
  (1) Công ty đối tác phải xác định được nguồn gây ô nhiễm, và phải nắm bắt, quản lý thường xuyên lượng thải các chất gây ô nhiễm.
  (2) Công ty đối tác phải nắm rõ đặc tính của các chất ô nhiễm, và chuẩn bị phương án quản lý phù hợp với đặc tính đó. Đối với các chất gây hại cho con người và môi trường, phải có phương án thu mua, bảo quản, sử dụng, tiêu hủy an toàn như đánh dấu phân loại riêng, v.v.
  (3) Công ty đối tác phải có phương án loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa các vật chất gây ô nhiễm.
 • 2

  TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN

  Công ty đối tác của Tập đoàn LOTTE phải luôn ủng hộ, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền theo đúng Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã công bố quốc tế, tại tất cả địa điểm mà công ty đối tác hoạt động kinh doanh. Công ty đối tác phải luôn nỗ lực hết mình trong việc xây dựng văn hóa tổ chức tôn trọng lẫn nhau, mỗi cá nhân được phát huy tiềm năng bản thân mà không bị bất kỳ định kiến hay phân biệt đối xử trái pháp luật nào.

  A. Nghiêm cấm phân biệt đối xử
  (1) Công ty đối tác tuyệt đối không được phân biệt đối xử trong tuyển dụng công nhân viên, mức lương, thăng tiến, giáo dục - đào tạo, v.v với lý do xuất phát từ chủng tộc, giới tính, học lực, tuổi tác, khuyết tật, tôn giáo, nơi sinh, quan điểm chính trị, v.v.
  (2) Công ty đối tác không được yêu cầu những điều kiện làm việc không cần thiết khi tuyển dụng công nhân viên.
  (3) Công ty đối tác phải luôn tôn trọng bản chất đa dạng của công nhân viên, có chính sách quan tâm đến điều này.

  B. Tuân thủ luật lao động
  (1) Công ty đối tác phải tuyệt đối tuân thủ luật lao động của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.
  (2) Công ty đối tác phải chi trả tiền lương bao gồm mức lương tối thiểu, lương làm ngoài giờ, chế độ phúc lợi, v.v theo đúng pháp luật của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh quy định.
  (3) Đối với thời gian làm việc của công nhân viên, công ty đối tác không được để vượt quá thời gian làm việc tối đa quy định theo pháp luật của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh. Làm việc ngoài giờ phải dựa trên sự đồng ý tự nguyện của công nhân viên.
  (4) Công ty đối tác phải chi trả lương theo đúng ngày quy định trả lương.
  (5) Công ty đối tác phải đồng thời cung cấp bảng lương hoặc hồ sơ ghi chép lại lịch sử trả lương được soạn thảo bằng ngôn ngữ mà công nhân viên có thể hiểu được.
  (6) Trường hợp công ty đối tác tuyển dụng lao động người nước ngoài, các hồ sơ gốc liên quan (như hộ chiếu, giấy phép lao động, v.v) phải do chính người lao động lưu giữ.
  (7) Công ty đối tác phải giáo dục, đào tạo cho công nhân viên về nghiệp vụ theo đúng quy định trong pháp luật của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.

  C. Ứng xử nhân đạo
  (1) Công ty đối tác phải nỗ lực không để phát sinh các hành vi ứng xử vô nhân đạo đối với người lao động như quấy rối tình dục, ngược đãi tình dục, ức hiếp về mặt tinh thần hoặc thể chất, chửi mắng, v.v.
  (2) Công ty đối tác phải nỗ lực không để phát sinh hành vi lạm dụng lợi thế về vị trí hay quan hệ ở nơi làm việc, vượt quá phạm vi thích hợp của công việc và gây ra khó khăn về mặt thể chất, tinh thần cho người lao động hoặc làm xấu đi môi trường làm việc.
  (3) Công ty đối tác phải có chính sách đảm bảo ứng xử nhân đạo đối với công nhân viên, và thực hiện giáo dục, đào tạo đầy đủ về điều này cho công nhân viên.
  (4) Đối với trường hợp có công nhân viên đã bị ứng xử vô nhân đạo hoặc ức hiếp trong môi trường làm việc, công ty đối tác phải cân nhắc đầy đủ tình huống, yêu cầu của công nhân viên bị hại và đưa ra xử lý thỏa đáng.

  D. Tự do đoàn thể
  (1) Công ty đối tác phải đảm bảo quyền được tổ chức, tham gia và hoạt động Công đoàn của công nhân viên theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh, đồng thời phải đảm bảo quyền được giao lưu tập thể của Công đoàn.
  (2) Công ty đối tác không được để phát sinh bất kỳ hình thức bất lợi nào như phân biệt đối xử, trả đũa trả thù, bắt nạt, v.v vì lý do công nhân viên tổ chức, tham gia và hoạt động Công đoàn.
  (3) Công ty đối tác phải nỗ lực xây dựng môi trường, bầu không khí để công nhân viên có thể tự do trao đổi về điều kiện làm việc, phương châm kinh doanh, v.v.

  E. Bảo vệ người lao động vị thành niên
  (1) Tuyệt đối không được sử dụng lao động trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào. Công ty đối tác phải tuyệt đối tuân thủ độ tuổi lao động tối thiểu quy định trong Hiệp ước quốc tế về lao động trẻ em và luật pháp của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.
  (2) Trường hợp công ty đối tác cần tuyển dụng nhân viên dưới 18 tuổi, phải thảo luận với người phụ trách kinh doanh tuân thủ pháp luật và xác nhận rõ yêu cầu về độ tuổi tối thiểu trong luật định.
  (3) Trường hợp công ty đối tác không vi phạm độ tuổi lao động tối thiểu theo luật định và có thể tuyển dụng nhân viên dưới 18 tuổi, công ty cũng không được phép giao cho nhân viên này công việc có độ nguy hiểm cao, đồng thời có những biện pháp cần thiết sao cho nhân viên này không bị hạn chế cơ hội được giáo dục, học tập do phải làm việc.
  (4) Công ty đối tác không được sử dụng hàng hóa hay dịch vụ của đơn vị có liên can hoặc vi phạm quy định pháp luật về lao động trẻ em.

  F. Nghiêm cấm lao động cưỡng chế
  (1) Tuyệt đối nghiêm cấm tất cả hình thức ép buộc, khống chế và cưỡng chế lao động khác. Công ty đối tác không được có hành vi bạo hành, đe dọa, giam giữ, v.v nhằm mục đích cưỡng chế lao động hoặc đe dọa về mặt tinh thần như nhắm đến tình hình kinh tế, nợ nần, v.v.
  (2) Công ty đối tác không được sử dụng hàng hóa hay dịch vụ của đơn vị có hành vi bạo hành, đe dọa, giam giữ, v.v hoặc đe dọa về mặt tinh thần nhằm cưỡng chế lao động.
 • 3

  Quản lý an toàn

  Công ty đối tác của Tập đoàn LOTTE phải nỗ lực đảm bảo an toàn cho công nhân viên trong tất cả quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Công ty đối tác phải xây dựng hệ thống quản lý phòng tránh tai nạn an toàn, hợp tác trong công tác đánh giá quản lý an toàn tại nơi làm việc do Tập đoàn LOTTE thực hiện.

  A. Tuân thủ pháp luật
  Công ty đối tác có trách nhiệm xin cấp và duy trì hiệu lực của các giấy phép cần thiết liên quan đến an toàn trong quá trình vận hành kinh doanh, đồng thời phải hiểu rõ và tuân thủ luật pháp liên quan đến an toàn của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.

  B. Đánh giá an toàn
  (1) Công ty đối tác phải tiến hành đánh giá định kỳ độ an toàn của nơi làm việc, nhận thức được các yếu tố gây nguy hiểm theo từng đặc thù của nơi làm việc và phản ánh tất cả điều này vào đánh giá mức độ an toàn.
  (2) Công ty đối tác phải thực hiện đánh giá mức độ an toàn của các máy móc, dụng cụ, thiết bị gây nguy hiểm cho người ở nơi làm việc, đồng thời tiến hành kiểm tra theo định kỳ.
  (3) Công ty đối tác phải lắp đặt và kiểm tra định kỳ các trang thiết bị cần thiết như thiết bị an toàn, tường (rào) phòng hộ, v.v để không phát sinh tai nạn an toàn trong nơi làm việc.

  C. Xây dựng hệ thống quản lý an toàn
  (1) Công ty đối tác phải phân bổ một bộ phận chuyên phụ trách quản lý an toàn trực tiếp dưới quyền của người chịu trách nhiệm nơi làm việc, đảm bảo tính độc lập của bộ phận này và xây dựng hệ thống quản lý an toàn tự chủ.
  (2) Công ty đối tác phải soạn thảo hướng dẫn ứng phó với tai nạn an toàn, trong đó bao gồm các nội dung về biện pháp xử lý tức thì, trình tự sơ tán, cơ chế báo cáo, xử lý về sau, v.v.
  (3) Công ty đối tác phải giáo dục đầy đủ cho công nhân viên về hướng dẫn ứng phó với tai nạn an toàn, thực hiện huấn luyện sơ tán định kỳ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.
  (4) Trường hợp phát sinh tai nạn an toàn, công ty đối tác phải điều tra nguyên nhân và xây dựng phương án cải thiện.

  D. Giáo dục an toàn
  (1) Công ty đối tác phải thực hiện giáo dục, đào tạo định kỳ về an toàn cho đối tượng công nhân viên. Giáo dục, đào tạo về an toàn này phải bao gồm nội dung về nâng cao nhận thức về an toàn và bồi dưỡng năng lực quản lý an toàn cho công nhân viên.
  (2) Công ty đối tác phải luôn đăng những thông tin chính yếu liên quan đến quản lý an toàn ở nơi làm việc tại những địa điểm dễ đập vào mắt nhất.

  E. Quản lý nhà ăn và nơi ở
  (1) Nếu công ty đối tác có nhà ăn tập thể, phải thực hiện kiểm tra, quản lý định kỳ tình trạng vệ sinh của nhà ăn để có thể cung cấp những bữa ăn hợp vệ sinh nhất cho người lao động.
  (2) Nếu công ty đối tác có cung cấp chỗ ở, phải kiểm tra, quản lý định kỳ để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho nơi ở, phải lắp đặt và quản lý thích đáng về lối thoát hiểm và thiết bị PCCC cho nơi ở.
 • 4

  Quản lý chất lượng

  Công ty đối tác của Tập đoàn LOTTE phải luôn nỗ lực đảm bảo chất lượng ưu tú và tính an toàn cho sản phẩm và dịch vụ trong tất cả quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Công ty đối tác phải xây dựng mục tiêu nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, đồng thời xây dựng hệ thống để đạt được mục tiêu này.

  A. Tuân thủ pháp luật
  Công ty đối tác phải tuân thủ quy chế liên quan đến chất lượng, an toàn và vệ sinh sản phẩm được quy định trong pháp luật của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.

  B. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
  (1) Công ty đối tác phải xây dựng mục tiêu cụ thể về nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
  (2) Công ty đối tác phải có phương châm cụ thể về quản lý chất lượng trong tất cả quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm và cung cấp dịch vụ, phải giáo dục, đào tạo công nhân viên có thể hiểu rõ nội dung này.
  (3) Công ty đối tác phải luôn đăng những thông tin chính yếu liên quan đến quản lý chất lượng ở nơi làm việc tại những địa điểm dễ đập vào mắt nhất.

  C. Đánh giá chất lượng
  (1) Công ty đối tác phải thực hiện đánh giá chất lượng định kỳ đối với sản phẩm và dịch vụ.
  (2) Công ty đối tác phải chuẩn bị sẵn sàng quy trình tiếp nhận đánh giá về chất lượng sản phẩm và dịch vụ từ khách hàng đã được cung cấp sản phẩm và dịch vụ tương ứng.
  (3) Trường hợp công ty đối tác không đạt được mức tiêu chuẩn về mục tiêu chất lượng sản phẩm và dịch vụ đã đề ra hoặc nhận được đánh giá tiêu cực về sản phẩm và dịch vụ từ khách hàng, phải có phương án cải thiện ngay tình trạng này.
  (4) Trường hợp phát sinh sự cố liên quan đến chất lượng, công ty đối tác phải điều tra nguyên nhân và xây dựng phương án cải thiện.

  D. Giáo dục về chất lượng
  (1) Công ty đối tác phải thực hiện giáo dục, đào tạo định kỳ về chất lượng cho đối tượng công nhân viên. Giáo dục, đào tạo về chất lượng này phải bao gồm nội dung về nâng cao nhận thức và bồi dưỡng năng lực quản lý chất lượng cho công nhân viên.
  (2) Công ty đối tác phải luôn đăng những thông tin chính yếu liên quan đến quản lý chất lượng ở nơi làm việc tại những địa điểm dễ đập vào mắt nhất.
 • 5

  Kinh doanh tuân thủ pháp luật và đạo đức

  Công ty đối tác của Tập đoàn LOTTE phải luôn nỗ lực trong kinh doanh tuân thủ pháp luật và đạo đức, quản trị doanh nghiệp theo con đường đúng đắn. Công ty đối tác phải tăng cường tính minh bạch trong kinh doanh, tuân thủ pháp luật của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh và duy trì quy chuẩn đạo đức ở mức tối cao.

  A. Nghiêm cấm tư lợi bất hợp pháp
  (1) Công nhân viên của công ty đối tác không được cung cấp hoặc hứa cung cấp lợi ích về mặt tiền tệ, phi tiền tệ cho người thứ 3, bao gồm cán bộ công chức, công nhân viên chức của cơ quan công quyền với mục đích bất hợp pháp hoặc bất hợp lý.
  (2) Công nhân viên của công ty đối tác không được nhận hoặc hứa sẽ nhận lợi ích về mặt tiền tệ, phi tiền tệ từ người thứ 3 với mục đích bất hợp pháp hoặc bất hợp lý.
  (3) Công ty đối tác phải thường xuyên giám sát hành vi liên quan đến cung cấp hoặc nhận lợi ích bất hợp pháp hoặc bất hợp lý của công nhân viên; khi phát hiện hành vi nhận hoặc cung cấp này, phải tiến hành các xử lý cần thiết ngay.

  B. Nâng cao tính minh bạch trong kinh doanh
  (1) Tất cả hoạt động của công ty đối tác đều phải được thực hiện một cách minh bạch. Tất cả giao dịch của công ty đối tác đều phải được ghi chép lại một cách chính xác trong tài liệu nội bộ như sổ kế toán, v.v.
  (2) Hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tình trạng quản lý an toàn, bảo vệ môi trường, thông tin về thành quả đạt được của công ty đối tác phải được công khai theo đúng pháp luật và thông lệ của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.

  C. Phòng chống giao dịch không công bằng
  (1) Công ty đối tác phải tuân thủ pháp lệnh liên quan đến giao dịch công bằng và pháp lệnh liên quan đến quy chế độc quyền của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh.
  (2) Công ty đối tác không được lạm dụng vị thế chiếm lĩnh thị trường hoặc lợi dụng vị trí trong giao dịch kinh doanh để thực hiện hành vi gây phá vỡ giao dịch công bằng.
  (3) Công ty đối tác không được thỏa thuận với nhà kinh doanh khác về giá cả sản phẩm hay dịch vụ, lượng cung ứng, khu vực giao dịch, điều kiện giao dịch, v.v với mục đích gây hạn chế cạnh tranh một cách bất chính.

  D. Quản lý mạng lưới cung ứng có trách nhiệm
  (1) Công ty đối tác không được sử dụng nguyên vật liệu được sản xuất bằng hình thức xâm phạm nhân quyền hoặc hủy hoại môi trường; cũng như không được sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đơn vị sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ bằng hình thức phi pháp, phi đạo đức.
  (2) Công ty đối tác phải kiểm tra định kỳ quy trình sản xuất nguồn nguyên vật liệu đang sử dụng có vi phạm nhân quyền hay hủy hoại môi trường hay không, đơn vị giao dịch có sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ bằng hình thức phi pháp, phi đạo đức hay không.
  (3) Công ty đối tác phải luôn chuẩn bị sẵn sàng phương hướng cụ thể về quản lý mạng lưới cung ứng có trách nhiệm.

  E. Bảo mật thông tin cá nhân
  (1) Công ty đối tác phải tuyệt đối tuân thủ pháp lệnh liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của nước sở tại đang hoạt động kinh doanh trong quá trình thu thập và xử lý thông tin cá nhân.
  (2) Công ty đối tác phải luôn nỗ lực hợp pháp và đầy đủ trong công tác bảo mật thông tin cá nhân đã thu thập được trong quá trình kinh doanh.
  (3) Công ty đối tác phải luôn nỗ lực đầy đủ không làm rò rỉ thông tin cần phải bảo mật hoặc bí mật kinh doanh của đơn vị giao dịch đã thu thập được trong quá trình kinh doanh.

  F. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
  (1) Công ty đối tác phải luôn nỗ lực đầy đủ sao cho không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác trong quá trình hoạt động kinh doanh.
  (2) Công ty đối tác không được có hành vi xâm phạm bất chính vào bí mật kinh doanh của công ty đối thủ trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • 6

  Hệ thống kinh doanh

  Công ty đối tác của Tập đoàn LOTTE phải luôn nhận thức được tầm quan trọng của Kinh doanh bền vững và phải xây dựng hệ thống kinh doanh phục vụ cho nền tảng này. Công ty đối tác phải thiết lập mục tiêu dài hạn hoàn thành trách nhiệm với xã hội, phải đánh giá kết quả đạt được theo định kỳ và tiến hành cải thiện hơn nữa.

  A. Thể hiện kinh doanh bền vững
  (1) Công ty đối tác phải xây dựng mục tiêu kinh doanh bền vững, hoạch định kế hoạch thực hiện trên văn bản và công khai rõ ràng.
  (2) Công ty đối tác phải giáo dục, đào tạo định kỳ cho công nhân viên về mục tiêu và kế hoạch thực hiện kinh doanh bền vững này; đồng thời phải kiểm tra, đánh giá định kỳ có hoàn thành mục tiêu đề ra hay không.

  B. Quản lý rủi ro
  (1) Công ty đối tác phải nỗ lực trong công tác kiểm tra các rủi ro, nguy hiểm phát sinh hoặc có thể phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh liên quan đến môi trường, nhân quyền và lao động, an toàn, tuân thủ pháp luật và luân lý.
  (2) Công ty đối tác phải có biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng tránh các rủi ro, nguy hiểm có thể phát sinh liên quan đến môi trường, nhân quyền và lao động, an toàn, tuân thủ pháp luật và luân lý.
  (3) Công ty đối tác phải có biện pháp xử lý phù hợp nhằm giảm thiểu và loại bỏ các rủi ro, nguy hiểm có thể phát sinh liên quan đến môi trường, nhân quyền và lao động, an toàn, tuân thủ pháp luật và luân lý.