Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Quản trị đạo đức

 • Chương 1

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1 [Mục đích]

  Mục đích của quy tắc này là làm rõ các điều khoản chi tiết và tiêu chuẩn cần thiết cho việc thực hiện Quy tắc đạo đức đối với cán bộ và nhân viên.

  Điều 2 [Định nghĩa thuật ngữ]

  1. Tiền và hiện vật: tiền mặt, séc, thẻ, phiếu quà tặng, vé tham quan, vé sử dụng, vật phẩm, trả nợ giúp, cho vay tiền, ưu đãi mua bất động sản giá rẻ, đầu tư chung, v.v.
  2. Quà tặng, quà lưu niệm: Vật phẩm trao đổi với mục đích chúc mừng, kỷ niệm, cảm ơn
  3. Tiếp đãi: ăn uống, tiệc rượu, chơi golf, giải trí, biểu diễn, sòng bạc, v.v.
  4. Tiện ích: Hưởng lợi từ hỗ trợ đi lại, ăn ở, du lịch, sự kiện, v.v.
  5. Hiếu hỉ: Trong trường hợp hiếu hỉ, đương sự thông báo cho đối phương có mối quan hệ giao lưu cá nhân hoặc vật chất về sự việc hiểu hỉ để nhận chúc mừng, chia buồn hay giúp đỡ
  6. Chậu cây, vòng hoa: Tập hợp các loại cây cảnh hoặc hoa giả hoặc hoa tươi được cung cấp liên quan đến việc thăng chức, thuyên chuyển, v.v.
  7. Thù lao giảng viên: Khoản tiền nhận được từ các công ty, cơ sở, tổ chức khác, v.v, không phải công ty chúng ta để đổi lấy các bài giảng
  8. Bên có quan hệ lợi ích: Các cá nhân và các công ty liên kết, đối tác kinh doanh, công chức trong và ngoài nước, đoàn thể có quyền hoặc lợi ích có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quá trình thực hiện công việc của một cán bộ nhân viên.
  9. Mức bình thường: Mức độ hợp lý phổ biến mà người thụ hưởng không cảm thấy áp lực khi cần giải quyết công việc một cách công bằng, đồng thời cán bộ nhân viên khác hoặc người bình thường cũng đánh giá đây là mức hợp lý và có thể hiểu được.
  10. Trung tâm hoàn trả: do Phòng đạo đức kinh doanh điều hành, có chức năng nhận quà tặng, quà lưu niệm, chậu cây, v.v. do các bên có quan hệ lợi ích gửi và gửi trả lại một cách lịch sự, hoặc quyên góp cho các hội chợ từ thiện hoặc các tổ chức phúc lợi xã hội trong trường hợp không thể trả lại.

 • Chương 2

  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN

  Điều 3 [Hiện kim và hiện vật]

  1. Không được yêu cầu hoặc nhận tiền/ vật có giá trị từ bất kỳ bên có quan hệ lợi ích nào dưới bất kỳ danh nghĩa nào, không được cung cấp của cải hoặc lợi ích tài sản theo yêu cầu bất chính cho bên có quan hệ lợi ích nhằm mục đích xúc tiến hoạt động kinh doanh của công ty.
  2. Trường hợp vô thức nhận được tiền hay hiện vật thì phải ngay lập tức trả lại, trường hợp khó trả lại phải báo cáo cho trưởng phòng hay trưởng bộ phận hoặc thông báo cho Phòng đạo đức kinh doanh ngay lập tức.
  3. Trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận nhận được báo cáo phải thông báo ngay cho Phòng đạo đức kinh doanh.

  Điều 4 [Quà tặng và đồ lưu niệm]

  1. Không được nhận bất kỳ quà tặng hoặc quà lưu niệm nào từ các bên có quan hệ lợi ích. Nếu đã lỡ nhận một món quà tặng hoặc quà lưu niệm thì phải trả lại ngay lập tức. Trường hợp khó trả lại thì phải gửi đến Trung tâm hoàn trả (Phòng đạo đức kinh doanh).
  2. Quà tặng và quà lưu niệm được tiếp nhận tại Trung tâm hoàn trả (Phòng đạo đức kinh doanh) được tặng cho các hội chợ từ thiện hoặc các tổ chức phúc lợi xã hội. Nếu khó xử lý bằng các phương án trên thì xử lý bằng cách riêng.

  Điều 5 [Tiếp đãi]

  1. Có thể cho và nhận các bữa ăn và đồ uống dưới 30.000 won/ người với các bên có quan hệ lợi ích, nhưng nên xử lý bằng chi phí của công ty chúng ta.
  2. Không chấp nhận việc được tiếp đãi vượt quá mức bình thường, và cấm tiếp đãi tại quán rượu giải trí có tiếp viên là người khác giới.
  3. Trong trường hợp tiếp đãi vượt quá mức bình thường cho các bên có mối quan hệ lợi ích với chi phí của công ty, và tham gia các sự kiện có bao gồm tiếp đãi vượt quá mức bình thường, phải được sự đồng ý trước của trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận.

  Điều 6 [Tiêu chuẩn tham gia sự kiện và tiện ích]

  1. Có thể tham gia các sự kiện do các bên có quan hệ lợi ích tổ chức hoặc các bên có quan hệ lợi ích chịu một phần hay toàn bộ chi phí sau khi được sự chấp thuận trước của trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận.
  2. Trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận quyết định có tham gia hay không dựa trên việc xem xét mức độ liên quan đến công việc, có quan hệ lợi ích hay không, chi phí...
  3. Khi tham gia sự kiện, có thể nhận các tiện ích như phương tiện đi lại, ăn ở mà tất cả những người tham dự đều có thể nhận được.
  4. Trong trường hợp đi công tác cá nhân, không được nhận các tiện ích như phương tiện đi lại và chỗ ở gây gánh nặng tài chính cho các bên có quan hệ lợi ích. Tuy nhiên, có thể nhận cung cấp phương tiện đi lại của công ty và chỗ ở của công ty các bên có quan hệ lợi ích trong trường hợp bất đắc dĩ, chẳng hạn như khó sử dụng phương tiện công cộng hoặc không biết vị trí.
  5. Trường hợp bất đắc dĩ nhận tiện ích vượt quá phạm vi cho phép trong quá trình tham gia sự kiện và đi công tác, phải báo cáo trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận.

  Điều 7 [Hiếu hỉ]

  1. Không được thông báo cho các bên có lợi ích liên quan ngoài công ty về hiếu hỉ phát sinh với bản thân hoặc đồng nghiệp, việc thông báo thông qua bên thứ 3 và các thông báo công khai liên quan đến việc hiếu hỉ thông qua các phương tiện truyền thông cũng được coi là do bản thân thông báo.
  2. Thông tin hiếu hỉ được cung cấp trên mạng nội bộ công ty, phạm vi người thân được thông báo hiếu hỉ chỉ giới hạn trong phạm vi trực hệ gia đình như bản thân nhân viên, ông bà, bố mẹ, con cái.

  Điều 8 [Nhờ cậy về nhân sự]

  1. Không nhờ cậy về nhân sự thông qua người quen trong công ty hoặc người ngoài vì mục đích thăng chức, bổ nhiệm, làm việc tại nước ngoài, v.v.
  2. Không nhờ cậy bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, thăng chức, bổ nhiệm cho người thân hoặc người quen.

  Điều 9 [Chậu cây, Vòng hoa]

  1. Chậu hoa, vòng hoa do các bên có mối quan hệ lợi ích trong và ngoài công ty gửi đến liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự như thăng chức, thuyên chuyển,… phải được gửi lại ngay lập tức kèm với thư.
  2. Nếu một bên có mối quan hệ lợi ích đã bày tỏ từ trước ý định gửi chậu cây, vòng hoa, phải nỗ lực tích cực để ngăn chặn, chẳng hạn như bày tỏ ý định từ chối.
  3. Nếu khó trả lại, phải báo cáo trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận và chuyển về Trung tâm hoàn trả (Phòng đạo đức kinh doanh) để xử lý nhất quán.
  4. Phòng đạo đức kinh doanh tiếp nhận chậu cây, vòng hoa sẽ gửi thư cho người gửi sau khi thực hiện các biện pháp tùy theo từng trường hợp như quyên góp, sử dụng chung, đem đấu giá.
  5. Có thể nhận chậu cây, vòng hoa được gửi từ các mối quan hệ cá nhân mà không phải các bên có quan hệ lợi ích.

  Điều 10 [Thù lao giảng viên]

  1. Việc dùng kiến thức có được từ quá trình làm việc của bản thân để đi giảng bên ngoài hoặc tham gia giảng bài bên ngoài công ty trong giờ làm việc phải nhận được sự đồng ý trước của bộ phận liên quan đến nội dung bài giảng.
  2. Cán bộ, nhân viên đi giảng bên ngoài công ty về nội dung có liên quan đến công việc là đang sử dụng tài sản của công ty, do đó không được nhận thù lao giảng dạy khi giảng dạy cho các công ty liên kết, đối tác kinh doanh, cơ quan nhà nước, đoàn thể lợi ích hoặc các công ty có mối quan hệ lợi ích. Nếu không thể tránh khỏi việc nhận thù lao giảng dạy, hãy báo cáo với trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận, và chuyển thù lao đến Phòng đạo đức kinh doanh.
  3. Nếu tổ chức mời là một tổ chức vì lợi nhuận hoặc các bài giảng được thực hiện tại một công ty bình thường, trường học hoặc nhóm không có quan hệ lợi ích với công ty, sau khi nhận được thù lao giảng dạy, cần báo cáo trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận và chuyển thù lao cho Phòng đạo đức kinh doanh.
  4. Thù lao giảng dạy đã chuyển do Phòng đạo đức kinh doanh được quyên góp cho các tổ chức phúc lợi xã hội dưới tên giảng viên.

  Điều 11 [Giao dịch tiền]

  1. Không tham gia vào các giao dịch tiền với các bên có mối quan hệ lợi ích, chẳng hạn như cho vay tiền, bảo lãnh khoản vay, cho thuê/ thuê bất động sản.
  2. Trường hợp không thể tránh được giao dịch tiền với các bên có mối quan hệ lợi ích do quan hệ cá nhân thì phải báo cáo trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận.

  Điều 12 [Tài trợ cho sự kiện]

  1. Không được phép nhận hỗ trợ từ các bên có mối quan hệ lợi ích cho sự kiện của bộ phận hoặc các hoạt động của câu lạc bộ.
  2. Việc nhận tiện ích như xe cộ, địa điểm và các dịch vụ cần thiết cho sự kiện cũng được coi là đã nhận tài trợ hiện kim, hiện vật.
  3. Trường hợp bất khả kháng phải nhận tài trợ sự kiện thì phải báo cáo trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận.

  Điều 13 [Sử dụng không chính đáng nguồn ngân sách]

  1. Không được sử dụng nguồn ngân sách của công ty cho mục đích cá nhân, chẳng hạn như chi phí hội họp và chi phí xúc tiến công việc.
  2. Về nguyên tắc, khi cần chi tiền cho một khoản chi phí thì phải dùng thẻ của công ty, phải sử dụng đúng mục đích và theo quy định của pháp luật.

  Điều 14 [Xử lý thông báo]

  1. Trường hợp cần báo cáo với trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận thì đương sự phải báo cáo trong vòng 3 ngày, trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận phải thông báo cho Phòng đạo đức kinh doanh trong vòng 2 ngày.
  2. Phòng đạo đức kinh doanh có thể tiến hành kiểm tra độ xác thực của vấn đề được thông báo nếu cần thiết, các cán bộ nhân viên có liên quan phải tích cực hợp tác.

  Điều 15 [Các biện pháp xử phạt đối với người có hành vi trái đạo đức]

  1. Công ty xử phạt nhân viên có hành vi trái đạo đức theo quy chế nhân sự.
  2. Về nguyên tắc, các biện pháp xử phạt đối với người có hành vi trái đạo đức được áp dụng cho tất cả các bên có liên quan.
  3. Về nguyên tắc, nếu hành vi trái đạo đức là vi phạm pháp luật thì cần tố cáo người thực hiện hành vi đó với cơ quan chức năng.

 • Chương 3

  VẬN HÀNH

  Điều 16 [Trách nhiệm của trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận]

  1. Trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận phải thường xuyên đào tạo và tư vấn để nhân viên của mình có thể hiểu đầy đủ các quy tắc này.
  2. Trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận có trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn phù hợp để nhân viên của mình không vi phạm các quy tắc này.
  3. Trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Phòng đạo đức kinh doanh về những vấn đề cần báo cáo được quy định trong quy tắc này.

 • Chương 4

  NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

  Điều 17 [Diễn giải]

  1. Mọi hành vi sử dụng danh nghĩa của cán bộ nhân viên mà vi phạm các quy tắc này của gia đình, họ hàng, người quen của cán bộ nhân viên cũng được coi là hành vi của chính cán bộ nhân viên đó.
  2. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về bất kỳ phần nào không được quy định cụ thể trong Bộ Quy tắc đạo đức và quy tắc này, vui lòng liên hệ với Phòng đạo đức kinh doanh và thực hiện theo cách giải thích đó.

 • Chương 5

  PHỤ LỤC

  Quy tắc này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.