Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Quản trị đạo đức

 • CHƯƠNG 1

  QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QUÀ TẶNG

  Điều 1 [Mục đích]

  1. Quản lý chặt chẽ quà tặng nhận được trong quá trình làm việc để xây dựng nền tảng cho việc thực hiện công việc một cách bình đẳng, hình thành văn hóa giao dịch minh bạch.

  Điều 2 [Đối tượng và phạm vi áp dụng]

  1. Áp dụng cho toàn bộ cán bộ, nhân viên công ty và đối với quà tặng có giá trị từ 30.000 won trở lên.
  2. Quà tặng nhận được từ các đối tác ở nước ngoài cũng phải tuân theo quy định này.

  Điều 3 [Định nghĩa điều khoản]

  1. Quà tặng bao gồm tiền mặt, séc, thẻ, phiếu quà tặng, vé tham quan/ xem phim, vé sử dụng và hàng hóa.

  Điều 4 [Trách nhiệm và Quyền hạn]

  1. Trong bất kỳ trường hợp nào, cán bộ, nhân viên của công ty không được đòi quà hoặc áp đặt gánh nặng tâm lý lên những người có liên quan đến quá trình thực hiện công việc của mình.
  2. Đối với món quà đã nhận, hãy báo cáo ngay với Trung tâm hoàn phát của công ty Phụ trách đạo đức kinh doanh và bàn giao món quà đó. (Trung tâm hoàn phát luôn hoạt động ở EP)
  3. Sau khi nhận được báo cáo về quà tặng, Phụ trách đạo đức kinh doanh ghi nhận nội dung tại Trung tâm hoàn phát, quản lý và xử lý quà tặng.

  Điều 5 [Xử lý quà tặng]

  1. Về nguyên tắc, những món quà đã được báo cáo đều được trả lại.
  2. Trường hợp khó trả lại, món quà sẽ được quyên góp cho sự kiện đấu giá nội bộ hoặc tặng cho tổ chức công ích.
  3. Tiền thu được từ sự kiện đấu giá nội bộ sẽ được tặng cho một tổ chức công ích sau khi được phê duyệt riêng.

 • CHƯƠNG 2

  QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNG MẪU

  Điều 1 [Mục đích]

  1. Mục đích nhằm thúc đẩy việc xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp có đạo đức, lành mạnh thông qua thực hiện công việc hợp lý và minh bạch.

  Điều 2 [Đối tượng áp dụng]

  1. Áp dụng cho tất cả cán bộ và nhân viên, người phụ trách bộ phận liên quan mật thiết đến sản phẩm mẫu cần đặc biệt lưu ý.

  Điều 3 [Định nghĩa từ ngữ]

  1. Sản phẩm mẫu là sản phẩm cần thiết cho kinh doanh và là sản phẩm, mẫu cho thử nghiệm.
  2. Tuy nhiên, trong quy định này, nó được định nghĩa bao gồm các vật phẩm dùng để quảng cáo trong và ngoài công ty, quà tặng miễn phí, quà lưu niệm và quà tặng sự kiện.

  Điều 4 [Trách nhiệm]

  1. Trưởng phòng (trưởng cửa hàng) giáo dục nhân viên về quy chế quản lý mẫu và thường xuyên quản lý, giám sát việc quản lý mẫu theo quy định này.

  Điều 5 [Tiêu chuẩn quản lý chi tiết]

  1. Về nguyên tắc, các mẫu chỉ được sử dụng cho mục đích công việc.
  2. Về nguyên tắc, các sản phẩm/ mẫu thử do các công ty đối tác cung cấp phải được trả lại sau khi dùng xong, phải làm rõ từ trước ý đồ sử dụng và thời gian trả lại.
  (Tuy nhiên, các sản phẩm có thể đổi thành tiền như túi xách, quần áo và sản phẩm điện tử không được phép trao nhận dưới dạng sản phẩm/mẫu thử).
  3. Khi cung cấp mẫu, bộ phận liên quan ghi chép và quản lý việc nhận và trả hàng trên sổ cái quản lý.
  4. Không sử dụng các mẫu do đối tác cung cấp cho mục đích cá nhân và không yêu cầu cung cấp với mục đích không phải là công việc.
  5. Chỉ cho phép các sản phẩm tặng kèm, quà lưu niệm, quà tặng sự kiện có logo của công ty.
  6. Nếu giá trị quà tặng, quà lưu niệm hoặc quà tặng sự kiện vượt quá 30.000 won, thì phải báo cáo cho Phụ trách đạo đức kinh doanh, bao gồm cả những trường hợp khó tính toán giá trị.

 • PHỤ LỤC

  Điều 1 [Thời gian thi hành]

  1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2012. (Bổ sung ngày 01/03/2012)
  2. Quy định được sửa đổi và thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.
  3. Quy định được sửa đổi và thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.
  4. Cương lĩnh này được sửa đổi và thi hành từ ngày 17 tháng 09 năm 2021.
  5. Cương lĩnh này được sửa đổi và thi hành từ ngày 14 tháng 09 năm 2022.

  Điều 2 [Nghiêm cấm áp dụng luật hồi tố]

  1. Không áp dụng đối với các hành vi diễn ra trước ngày bắt đầu thi hành Cương lĩnh này.

  Điều 3 [Tiêu chuẩn diễn giải]

  1. Nếu Quy tắc này không quy định hoặc có tranh chấp về cách diễn giải, thì tuân theo cách giải thích và quyết định của Hội đồng Đạo đức.