Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Quản trị đạo đức

01Chiến dịch văn hóa công ty đúng đắn

 • Giữ lịch sự với nhau và không có lời nói hay hành vi trái đạo đức.
 • Nhằm xây dựng văn hóa tổ chức công bằng và tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi sử dụng đồng nhất cách xưng hô “Anh/chị + tên” thay cho xưng hô theo chức vụ (như đại diện, trưởng nhóm, v.v).
 • Cấm rời vị trí trong thời gian dài để tăng mức độ tập trung cho công việc trong giờ làm, nghỉ làm đúng giờ để tận dụng hết thời gian nghỉ ngơi.

02Chiến dịch văn hóa liên hoan lành mạnh

 • Bỏ văn hóa liên hoan thiên về nhậu nhẹt và tích cực triển khai các buổi liên hoan hướng đến hoạt động văn hóa.
 • Bữa liên hoan sẽ là nơi lắng nghe ý kiến của nhân viên về công việc và thắt chặt tình đồng nghiệp, nếu không thể tránh, có thể dùng đồ uống có cồn nhẹ, nhưng không ép uống.
 • Để đảm bảo an toàn và tránh những sự cố không mong muốn có thể gây tổn hại đến nhân phẩm, nên kết thúc liên hoan trước 23h.

03Chiến dịch hợp tác lành mạnh với đối tác

 • Nỗ lực xây dựng một khung cơ bản cho mục tiêu đồng hành cùng phát triển, thông qua mối quan hệ hợp tác công việc bền chặt với đối tác và nhân viên của đối tác.
 • Bàn thảo công việc trong giờ làm việc, không nhận thiết đãi, tiếp đãi, tiện ích để đảm bảo công việc được thực hiện công bằng.
 • Dù là bữa ăn trên phương diện công việc thì cũng nên hạn chế bữa tối và nếu không thể tránh khỏi việc uống rượu thì nên dùng đồ uống có cồn nhẹ.
 • Thực hiện chiến dịch không nhận, không tặng quà đối với đối tác và nhân viên của đối tác.

04Vận hành chế độ báo cáo

 • Vận hành chế độ cho phép nhân viên tố cáo lên Hệ thống nhận tố giác khi phát hiện một nhân viên khác vi phạm Chiến dịch văn hóa công ty đúng đắn, Chiến dịch văn hóa liên hoan lành mạnh và Chiến dịch hợp tác lành mạnh với đối tác, qua đó tăng cường ý thức đạo đức của nhân viên và thúc đẩy xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

05Giáo dục về đạo đức kinh doanh

 • Phổ biến tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh cho cán bộ, nhân viên công ty để Quy tắc đạo đức được tuân thủ.
 • Nhân viên tự nhận ra tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh, tuân thủ Quy tắc đạo đức và ngăn ngừa các sự cố bất chính.
 • Việc đào tạo đội ngũ mới tuyển dụng được thực hiện như sau.

  - Khi tuyển dụng nhân viên, phải giáo dục phương châm đạo đức kinh doanh và phòng chống tham nhũng.

  - Sau khi hoàn thành khóa đào tạo về đạo đức cho người được tuyển dụng, người tuyển dụng phải thực hiện viết giấy cam kết về việc thực hiện đạo đức để thể hiện ý chí kiên định về đạo đức kinh doanh.

 • Đào tạo cán bộ, nhân viên

  - Phương châm đạo đức kinh doanh và đào tạo phòng chống tham nhũng phải được đưa vào kế hoạch kiểm toán định kỳ, và phải được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần cho tất cả nhân viên.

  - Thực hiện đào tạo thông qua LECT (Bài kiểm tra ý thức đạo đức của LOTTE DUTY FREE). Nếu cần thiết, mời các giảng viên trong và ngoài công ty tiến hành đào tạo.

06Kích hoạt các chương trình chống tham nhũng và ngăn chặn hồi khấu (Rebate) bằng tiền và hiện vật bất chính

 • Tất cả cán bộ nhân viên duy trì sự liêm chính theo "Quy tắc đạo đức" của công ty, thúc đẩy chương trình chống tham nhũng như hệ thống tố giác nội bộ.
 • Tích cực thực hiện tất cả các loại hoạt động nhằm ngăn chặn các khoản hồi khấu (Refund) bằng tiền và hiện vật bất chính với các bên đối tác kinh doanh.
 • Vận hành Trung tâm tố giác hành vi bất chính.

  - Tích cực tuyên truyền đến tất cả nhân viên về nơi tiếp nhận tố giác hành vi gian lận (Vận hành Trung tâm tố giác online và Hotline tố giác), tận dụng tối đa hệ thống này, ghi nhận nội dung và duy trì.

  - Thông báo rộng rãi cho mọi nhân viên về quy chế khen thưởng và ưu đãi nhận giải thưởng nhân sự dành cho người tố giác, đồng thời tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc xử lý kỷ luật đối với người vi phạm.

 • Vận hành trung tâm hoàn trả.

  - Trung tâm hoàn trả sẽ được vận hành dưới sự giám sát của Phòng Đạo đức kinh doanh, phải thông báo và tuyên truyền cho toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty và các đối tác kinh doanh được biết.

  - Áp dụng đối với tất cả tiền và hiện vật (tiền mặt, chứng khoán, quà tặng, v.v.) nhận được từ đối tác kinh doanh.

  - Về nguyên tắc, tiền và hiện vật nhận được sẽ được trả lại, nếu không thể trả lại thì tiến hành đấu giá nội bộ và số tiền thu được từ đấu giá sẽ được quyên góp cho tổ chức công ích.