Bỏ qua menu
Online Store Mở menu

Quản trị đạo đức

Tư vấn/ khai báo về vi phạm Đạo đức kinh doanh

Khi có hỏi đáp về Đạo đức kinh doanh hoặc vụ việc vi phạm Đạo đức kinh doanh của Công ty & đội ngũ nhân viên, các nhân viên tư vấn sẽ nhiệt tình tư vấn cho anh/chị.

Chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật về người khai báo và nội dung khai báo.

Bảo vệ người khai báo

01Thông tin cá nhân của người khai báo, nội dung khai báo tuyệt đối được bảo mật và đảm bảo không gặp bất cứ bất lợi gì.

  • Người khai báo và nội dung khai báo được đảm bảo bí mật nghiêm ngặt, hệ thống khai báo được bảo mật bằng hệ thống bảo an an toàn.
  • Bộ phận phụ trách khai báo được vận hành bởi một số nhân viên giới hạn, đã cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo mật.

02Các anh/chị hợp tác trong quá trình xác nhận sự thật về nội dung khai báo cũng được bảo vệ theo quy chuẩn/ quy định giống như người khai báo.

03Tự nguyện khai báo về vi phạm Cương lĩnh hành động và hành vi phi đạo đức sẽ có thể được giảm biện pháp chế tài thông qua các tình tiết giảm nhẹ.

Đối tượng khai
báo vi phạm
Đạo đức kinh doanh

  • Hành vi không thể chấp nhận về mặt tiêu chuẩn xã hội như hành vi sai trái, hành vi bất chính, hối lộ bằng hiện kim/hiện vật hoặc chiêu đãi của nhân viên, v.v
  • Gây ra tình huống bất lợi do hành vi phi đạo đức trong giao dịch với Công ty
  • Quấy rối tình dục ở nơi làm việc và hành vi bạo lực, ngôn hành phi đạo đức
  • Cải tiến chính sách/ chế độ về các hoạt động liên quan đến Đạo đức kinh doanh và các nhân tố không hiệu quả
  • Vi phạm quy định chi tiết về các hành động đạo đức khác của LOTTE DUTY FREE

Bất mãn về sản phẩm, dịch vụ hoặc hỏi đáp thông thường vui lòng liên hệ Trung tâm khách hàng.